เกษต รกร ขึ้น ทะเบี ยนด่วน ก่อนเสียสิทธิ์ พร้อมรับความช่วยเหลือ

เกษต รกร ขึ้น ทะเบี ยนด่วน ก่อนเสียสิทธิ์ พร้อมรับความช่วยเหลือ

นับเป็นข่าวดีของพี่ น้อง เกษตรกร เมื่อ เพจ ไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่า แนะเกษตรกรปรับปรุงทะเบียน พร้อมรับความช่วยเหลือ สิ่งที่รัฐบาลห่วงใยประชาชน

เป็นอย่างมากในช่วงฤดูมรสุมของทุก ๆ ปี คือ ปัญหาน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ปีนี้ก็เช่นกัน เพราะประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหลายลูก

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน จัดทำแผนเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤติ

ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำลด โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกของบรรดาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลาย แอดมินจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกท่านไปแจ้งปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อใช้งาน

เตรียมพร้อมรับการสนับสนุนและช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยไม่ตกหล่น แนะเกษตรกร ปรับปรุง ขึ้นทะเบียน

โพสต์ดังกล่าว…

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณที่มา…

ไ ท ย คู่ ฟ้ า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *