เกิด 3 วันนี้ เหนื่อยมานาน หลังจากนี้ มีเกณฑ์ รวย

เกิด 3 วันนี้ เหนื่อยมานาน หลังจากนี้ มีเกณฑ์ รวย

ท่านที่วาสนามากเกิ ด วันศุกร์

ต้นปี 2562 นี้เป็นต้นไปจนถึง กลางเดือนกรกฎา ระวังให้มากเรื่องปาก

ด ว งท่านจะร ว ยเพราะปาก และอาจจะซวยก็เพราะปากเช่นกัน ด ว งชะตานี้มักจะมีเหตุให้เรื่องมีราวบ่อยครั้ง

ระวังให้มากอย่ าไปเฮโลตามคนอื่นเขา จะเลือดตกย างออก อยู่ของเราดีๆก็ดีแล้ว

คนเกิ ดวันนี้เพื่อนฝูงจะเยอะ และมักนำพาปัญหามาให้ปวดหัวอยู่เสมอ

ท่านที่วาสนามากเกิ ด วันพุธ

2-3 ปีที่ผ่านมาชะตาฟ า ดเคร าะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเรื่องรัก เรื่องเงิ น เรื่องงาน

เรื่องเพื่อนสนิท ด วงชะตานี้จะร ว ยได้ต้องผ่านความย ากลำบ ากหลายครั้งหลายหนจนหลายๆคนท้อใจไปเลยก็มี

หมดหวังไม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อ ด งชะตานี้หากเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบอนาคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เสี ยอีก

ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิตจะได้ไม่ลำบ ากมาก ด ว งชะตาเพื่อนฝูงมักพาซวย จะคบใครก็ไตร่ตรอง ขบคิดให้ดีๆ

ท่านที่วาสนามากที่เกิ ด วันจันทร์

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด ว งชะตาโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมาหนักหนาจนแทบท้อ

แต่จะว่าไปด ว งชะตานี้จะแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้ านเขาสักหน่อยตรงที่เด็กๆมักจะลำบ าก

ใช้ชีวิตดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอด จะสบ ายๆทีสักพักแป๊ปๆก็กลับไปลำบ ากอีก

โดนชะตาโดนกลั่นแกล้ง ไม่รู้ด้วยเวรกร ร มหรืออันใด แต่พอเติบโตขึ้นมาจะเริ่มค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ

แต่คนเกิ ดวันนี้ต้องขยันอย่ าเกียจคร้าน ด ว งคุณขยันจะร ว ยไวกว่าคนอื่นๆ

ขอบคุณที่มา…

k h u e w ar d a y .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *