เลือกดอกกุหลาบ 1 ดอก บอกความเป็นตัวตนของคุณ

เลือกดอกกุหลาบ 1 ดอก บอกความเป็นตัวตนของคุณ

•ดอกที่ 1•

คนที่เลือกภาพนี้นั้น แสดงว่า คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและนิ่ง ๆ ดังนั้น คนที่รู้จักคุณแรก ๆ

อาจรู้สึกถึงระยะห่างความรู้สึกนิ่งเฉยดูหยิ่ง ๆ และไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณแต่ถ้าเป็นคน

ที่รู้จักกับ คุณมานานจะรู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่นิสัยดีซื่อตรงปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความจริงใจ

และเป็นธรรมหากพบกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรมก็พร้อม ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเสมอเป็นที่พึ่งพาของเพื่อน

ถึงแม้ว่าจะเป็น คนที่พูดตรงแต่ก็แฝงไปด้วย ความหวังดีเสมอ ไม่คิดที่จะทำร้ ายใคร

•ดอกที่ 2•

คนที่เลือกภาพนี้นั้นแสดงว่า คุณเป็นคนคุยเก่งมี ความเป็นมิตรไม่ว่าจะอายุ 3 ขวบหรือ 80 ปี ก็สามารถ

ที่จะเป็นเพื่อนกับคุณได้หรือจะเป็นคนที่ ต่างอาชีพอายุเพศแค่คุยกันสักพักก็สามารถที่จะสนิทสนม กับเขาได้ไม่ว่าเพื่อน

จะมีปั ญหาอะไรคุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือจนบ างครั้ง ก็ไปช่วยเหลือจนเกินจำเป็นจนสุดท้ายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคน

ต้องการหรือ เพื่อนของ คุณต้องการกันแน่

•ดอกที่ 3•

คนที่เลือกภาพนี้นั้นแสดงว่าคุณเป็นที่กลัวความลำบ ากแม้ว่าคุณจะรู้สึกหิวกลาง ดึกคุณก็ยังเลือก ที่จะไม่ลุกไปไหนแล้ว

ก็นอนต่อแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นร้านค้ า ที่เป็นที่กำลังบูมหรือสินค้ าใหม่ ๆ คุณก็จะต้องรีบ

ไปลองด้วยตัวเอง ส่วนในเรื่องของความรักคุณมักจะให้ความสำคัญ กับภาพลักษณ์ ภายนอกเสมอทั้งที่จริงมันเป็นเพียง

แค่สิ่งที่โน้มน้าวเล็ก ๆแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่า คุณเป็นคนชอบวัตถุนิยมอีกทั้งยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ าย

และรวมไปถึงการปล่อยวาง ไม่ได้อีกด้วย

•ดอกที่ 4•

คนที่เลือกภาพนี้นั้นแสดงว่า คุณเป็นคนโอนอ่อนตามห มู่เพื่อน ๆ เป็นคนที่อะไร ๆ ก็ได้ไม่เลือกมากไม่เลือกกินร้านไหน

อาหารรสชาติเป็นอย่ างไรก็ไม่สามารถเปรียบเทียบอะไรได้เป็นคนไม่ชอบแสดง ความคิดเห็นอะไรเมื่อถึงวันหยุดเวลา

เพื่อน คุณก็มักต้องเป็นคนขับรับส่งพวกเขาเสมอ

•เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

d e e d a y f a s h i o n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *