เผยจำนวน เงินกฐิน รถทัวร์

เผยจำนวน เงินกฐิน รถทัวร์

นับเป็นข่าวเศร้า เมื่อคณุบุญ เกิดประสบอุบัติเหตุก่อนถึงที่หมาย กรณีได้ปรากฎภาพชาวบ้านของวัดบางปลานัก

ได้เดินเก็บเงินจากกฐินของรถบัสคณะทำบุญที่ประส บอุบัติเหตุ ชนกับรถไฟบรรทุกสินค้า เพื่อเตรียมทำไป

บุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสี ยชี วิต ล่าสุดนั้น ในวันที่ 13ต.ค.63 ที่วัดบางปลานัก ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางปลานัก ได้ยืนยันว่า ยอดเงินกฐินทั้งหมดถึงวัดเรียบร้อยเเล้ว ยอดกฐินของรถบัสได้จำนวนเงินทั้งหมด 1830บาท

หลังจากที่คนของวัดบางปลานักมาช่วยเดินเก็บเงินกฐินที่ตกหล่นเกลื่อนในที่เกิดเหตุ และได้นำไปถวายที่วัดได้ยอดทั้งหมดคือ 1,830 บาท

และยังมีส่วนอื่นถวายเงินทำบุญสมทบอีกด้วย รวมแล้วได้ยอด 30,381 บาท โดยทาง พระครูสมุสมนึก ชุติวันโน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางปลานัก เปิดเผยว่าทางวัดกำลังเตรียมงานทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับผู้เสียชีวิตบริเวณทางผ่านจุดตัดรถไฟ

ชุมทางสถานีคลองแขวงกลั่น ม.7 ต.บางเตยในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้ โดยในพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางปลานักและวัดหนามแดง

มาสวดพุทธมนต์ แผ่เมตตาบังสกุลเพื่อให้ดวงวิญญาณที่เสี ย ชีวิ ต ณ จุดนี้ได้รับผลบุญผลกุศล

ขอบคุณที่มา…

ค นข่ า วบ า งป ะ ก ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *