เลือกทางที่คุณชอบ 1 ทาง บอกอะไรได้หลายอย่าง

เลือกทางที่คุณชอบ 1 ทาง บอกอะไรได้หลายอย่าง

ทางที่ 1

คุณจะก้าวไป ข้างหน้าเสมอ แม้จะเป็นเส้นทางที่ยังไม่เคยไปมาก่อน

คุณจะเดินไปก่อนและค่อยรู้ว่าจะพบกับอะไรต ามมาทีหลัง เส้นทางที่คุณชอบ

มักเป็นเส้นทาง ที่ไม่รู้ว่าจะเกิ ดอะไร ขึ้นและน่าหวาดเ สี ยว เพราะคุณ มักถูก

ดึงดูดเข้า สู่สิ่งที่ยังไม่รู้ คุณมักไม่ค่อย ระมัดระวัง และใครๆ จะรู้ว่าคุณ

ทำต ามใจโดยไม่คิดก่อน แต่แปลกที่มั น มักเป็นสิ่งที่เวิร์ค สำหรับคุณ

คุณเป็นคนที่เป็นธรรมชา ติและแสวงหาความตื่นเต้นในชีวิ คุณต้องการใช้เวลาทั้งหมด

บนโลกนี้ให้คุ้มค่ าที่สุด

ทางที่ 2

ถ้าเลือ กได้ คุณชอบเดินทางคนเดียว เพราะคุณชอบที่จะสังเกต คิด

และแยกแยะอะไรก็ต ามที่เข้ามาในความคิดของคุณ เส้นทางสำหรับ

เดินคนเดียว เป็นทางที่คุณคิดว่า เหมาะกับคุณแต่แม้ว่าจะมีผู้ร่วมทางด้วย

คุณก็ต้องการเวลาที่จะพักคนเดียวสักหน่อย คุณเป็นคนที่เฉี ย บแหลม

และมองโลกในแบบที่แตกต่าง และคนอื่น ๆ ก็อาจจะได้ไอเดียดีๆ

จากอีกแง่มุมของคุณแม้คุณออ กจะสันโดษ แต่คุณก็เป็น คนที่เข้าอ กเข้าใจ

ผู้คนและสามา ร ถพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้อย่ างดี เมื่อคุณใช้เวลากับพวกเขา

ทางที่ 3

คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ ชอบอยู่กับคนอื่นๆ ชอบเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

และชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆเส้นทา งที่คุณต้องการคือทางที่มีสีสัน

น่าตื่นเต้น และสวยงาม สำหรับคุณแล้วการเดินทางสำคัญ

และตั้งคำถามต่างๆมากมายคุณเป็นคนฉลาด และรอบรู้มีค ารมคมค าย

และอารมณ์ขัน และมักทำให้ผู้คนหัวเรา ะ ได้อย่ างมากมาย

ทางที่ 4

คุณเป็นคนที่ต้องการพื้น ที่ส่วนตัว อย่ างมากมาย และต้องการอิสร ะ

ที่จะทำอะไรด้วยวิธีการของคุณเองเส้นทาง ที่กำหนดเองได้ เป็นสิ่งที่

คุณต้องการและคุณจะไม่ชอบ ทำอะไร ที่ฝืนใจตัวเองเลยคุณเป็นตัวของตัวเอง

อย่ างมากและ อาจค่อนข้างดื้อรั้น แต่กระนั้นคุณก็ไม่ชอบเผชิญหน้าคุณจะต่อต้าน

อย่ างเงียบๆมากกว่า คุณไม่ชอบความเร่งรีบ แต่ชอบที่จะละเมียดละไม

กับชีวิตและมีความพอใจกับชีวิตมาก จนแทบไม่มีสิ่งอื่น มาดึงความสนใจของคุณได้

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *