3 ปีนักษัตร มีเกณฑ์ เป็น เศร ษ ฐีป้ายแดง ชะตา ขาขึ้น

3 ปีนักษัตร มีเกณฑ์ เป็น เศร ษ ฐีป้ายแดง ชะตา ขาขึ้น

ชะตาเศรษฐีปีวอก

ปีก่อนนั้นจะเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาให้ชีวิตเจอความวุ่นวาย

แทบจะหลังชนฝากันเลยแต่อย่ าพึ่งท้อกันนะ เพราะว่ามาถึงตอนนี๊แล้ว

ด วงของคนปีวอกกำลังดีขึ้นมีเกณฑ์จะ ถูกสลากร างวัลใหญ่อีกด้วย

รับทรั พย์ก้อนใหญ่เลย แต่ว่าจะต้องทำบุญสักหน่อยอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร ม

นายเวรสักหน่อยจะได้ไม่มีใครมาขวางทางได้ ด วงยังดี ชีวิตเริ่มปั ญห าน้อยลง

โชคดีปีระกา

ยินดีกับปีระกาเพราะว่าในที่สุดก็มาถึงช่วงชีวิตพ้นเคร า ะห์กับเขาบ้ างแล้วหลัง

จากที่ต้องต่อสู้กับปั ญห าหนักหน่วงมากชีวิตตอนนั้นอยู่ในช่วงตกต่ำเลย การเงิ นติดมาก ๆ

และตอนนี๊ถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะชีวิตไม่ต้องเหนื่อยขนาดแบบนั้นอีกการเงิ นกำลังอยู่ในขาขึ้น

จะเริ่มมีเงิ นเก็บมากขึ้น การงานราบรื่นมากเจ้านายก็เห็นผลงานและมีแววจะได้ทำงานใหญ่ที่เงิ นดีอีกด้วย

ดวงดีปีมะเมีย

เมื่อปีก่อนนี๊อาจจะล้มเหลวในหลายเรื่ องทั้งโดนหักหลังในเรื่ องการลงทุน ชีวิตเจอปั ญห า

ทางด้านการเงิ นหลักมาก แทบจะท้อหนักมากกันเลยแต่ว่าพอเข้ามาช่วงปี 2563 ทุกอย่ าง

ก็เริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อย ๆและช่วงนี๊ก็ถือว่าด วงดีมาก ๆบ ารมีที่มีอยู่บุญที่ทำมายังคงช่วยหนุน

ให้กิจการ งาน การเงิ น กลับมาปกติ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จได้ และให้หมั่นทำความดี

ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้าก รร มนายเวรชีวิตจะดีขึ้น

•เ ป็นความเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *