3 นักษัตรนี้ ลำบากมามาก จากนี้มีเกณฑ์ ชีวิตสุข สบายขึ้น

3 นักษัตรนี้ ลำบากมามาก จากนี้มีเกณฑ์ ชีวิตสุข สบายขึ้น

ปีชวด ดวงขาขึ้น

โดยรวมแล้วคนปีชวดเป็นคนที่ปราดเปรียว ว่องไว ฉลาดเป็นกรด

ชอบเข้าสังคม หลายๆคนจะคิดว่าชาวปีชวดดูเป็นคนที่ไม่กังวลกับอะไรเลย

อดทนได้กับทุกสิ่ง แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่แอบหวั่นไม่แสดงออกให้ใครรู้

ใครที่เข้ามาหยอกอาจโดนเฉาะด้วยฝีปากที่แหลมคมเป็นคนที่เป็นตัวเองสูง

ไม่ชอบให้ใครสั่งการที่ผ่านมาได้ย้ำชาวปีชวดเสมอว่าให้ระวังเรื่องการเงิ น

และค่าใช้จ่ายเพราะคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกินตัว ล้วนมาจากไอเดียที่คุณอย ากจะใช้

อย ากจะลงทุน หาผลประโยชน์ที่มากขึ้นในอนาคต แต่อย่ าลืม

ว่าในช่วงวิกฤติเช่นนี้อาจเป็นไปได้ย าก

ดวงดี ปีเถาะ

พื้นด วงเดิมนั้นจะเป็นคนที่มีคนรักใคร่เพราะเป็นคนที่มีความเด็ กในตัวสูง

และดูมีความสุขตลอดเวลาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว โอบอ้อมอารีย์ ซื่อสัตย์และเป็นมิตร

ฉะนั้นคุณจะไม่ชอบความตื่นตระหนกและความแรงมีที่เซฟโซนเป็นของตัวเอง แต่บ างครั้ง

คุณจะอยู่ในที่เซฟโซนจนเสียโอกาส ยึดติดอะไรเดิมๆต้องปลอดภั ยไว้ก่อน ถ้าได้รักใคร

จะอ้อนและเอาอกเอาใจเป็นอย่ างดีเพื่อเอาชนะใจคนๆนั้นมาถึงเรื่องการเงิ น

วาสนาบารมี ค้ำชูปีมะแม

เป็นคนสุภาพอ่อนโยนและอ่อนไหวกับทุกเรื่อง นิ่งเฉย ขี้อาย รักสงบ

มองโลกในแง่ดีไม่ชอบทำใคร หน่ายกับเรื่ องงานที่เป็นภาระกดดันจะระมัดระวัง

ไม่ชอบเรียกร้องอะไรและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องด้วย ชอบให้คนที่รักไว้ เนื้อเชื่ อใจ

และเข้าใจเป็นคนที่ชอบให้อภั ยซึ่งกันและกันการเงิ นที่ผ่านมาค่อนข้างตึง ทำอะไรอยู่

ในความพอดีจากนี๊จะมีร ายรับเข้ามาจากหลายทางมากขึ้นแต่คุณเป็นคนวางแผนชีวิตมา

โดยตลอดในย ามลำบ าก คุณจะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานจะเห็นทางในการเป็นเศร ษ ฐี

ช่วงนี้อย่ าเพิ่งระเริงไปกับสิ่งรอบข้างอดทนกับการทำเงิ นของคุณให้มากที่สุด

เมื่อถึงเวลานั้นคุณจากภูมิใจกับการเป็นเศร ษ ฐีย่อมๆ

••เป็นความเชื่อส่ว นบุคคล โปรดใ ช้วิจรณญา ณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

d e e d a y f a s h i o n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *