ลองทายดูสิ คุณคิดว่าผู้หญิ งคนไหน อายุมากที่สุด บอกอะไรได้หลายอย่าง

ลองทายดูสิ คุณคิดว่าผู้หญิ งคนไหน อายุมากที่สุด บอกอะไรได้หลายอย่าง

หมายเลข 1

ไม่ชอบให้ใครเห็นความอ่อนแอ ภายนอกดูเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเผชิญ หน้า

กับปัญหาอย่ างกล้าหาญ ใครดีด้วยจะตอบแทนเป็นเท่าตัว เป็นคนที่ไว้ใจได้ ตนจริงๆของคุณ

ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าตัวเอง กลัวจะไปสร้างความเดื อ ดร้ อ น ให้ผู้อื่นอะไรก็ทำเองหมด

อารมณ์ขึ้นๆลงๆ มันจะเก็บอดทนเรื่องราวต่างๆไว้ในใจ ภายนอกมักจะแสดงท่าทีไม่สนใจ อะไรก็ได้ แต่ในใจอึดอัดมาก

เลือกหมายเลข 2

เป็นคนสบ ายๆ มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างมาก มักจะแบ่งปันกับเพื่อน ๆ มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม

ทำงานหนัก ชอบประนีประนอมไม่ชอบหักกับใคร ไม่ยอมให้คนอื่นไม่เชื่ อใจและท้าทาย เป็นคนจิตใจดี

ชอบช่วยเหลือคนอื่น แม้ว่าจะไม่ชอบทำก็พย าย ามจนสำเร็จ รักความยุติธรรม เกลียดคำโกหกหลอกลวง ใจอ่อน

แม้ว่าจะเ จ็ บ ป ว ดแต่ถ้าอีกฝ่ายมาขอโทษ ก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่เป็นไร เป็นคนเซนซิทีฟ ไม่เรียกร้อง ให้อภั ยคนอื่นง่าย

เลือกหมายเลข 3

คุณเป็นคนที่ยิ้มเก่ง เรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ทำให้คุณยิ้มได้ หากคุณมีความรู้สึกอะไร จะแสดงออกบนใบหน้าให้กับฝ่ายตรงข้าม

ได้รับรู้เองโดยที่ไม่ต้องพูด ตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่เย็นชาบ้ าง แต่เป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ชอบกันถูกต่อว่าหรือนินทา

ตัวคุณเองนั้น มักจะชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่กับตัวเองแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะจัดการปั ญหาได้ คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิด

ในเรื่องของความรักเป็นที่หนึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาเสมอ แต่กลับเจอสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอ ไม่ชอบให้ใครดูถูก นับถือในตัวเองมาก

ชอบคิดแทนคนอื่นมักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่น เข้าหาไม่ง่าย ต้องสนิทจริงๆถึงจะเปิดรับ ขี้ลืมไม่จดจำอะไรที่ทำให้ตัวเอง

คับแค้นใจ ถ้าไม่ได้เกินลิมิตของคุณคุณก็จะมองผ่านอย่ าง ไม่อยู่ในสายตา นอกเสียจากว่าจะเป็นคนสนิท ไม่อย่ างนั้นจะ

ไม่สามารถมองเห็นข้อดีของคุณ

เลือกหมายเลข 4

มีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบ และเฉลียวฉลาด ผู้คนต่างเค ารพคุณ หลายๆครั้งที่เวลาเ จ็ บ ป ว ดคุณจะไม่แสดงออกมา

แต่คนรอบข้างต่างมองออก เป็นคนพึ่งพาได้ ถ้าขอร้องให้ทำอะไรจะไม่ปฏิเสธภายนอกดูเย็นชาแต่จริงๆข้างในเป็นคนอบอุ่น

กับคนที่ไม่สนิทจะเว้นระยะห่าง มักจะทำท่าว่าเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วในใจกำลังอ่อนแอเป็นคนที่อะไรๆ ก็เก็บไว้ในใจ

คนที่เข้าใจคุณจริงๆมีไม่เยอะ คุณก็เลยมีเพื่อนน้อยเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจ ก็เลยชอบใช้วิธีฉลาดๆทำสิ่งต่างๆเป็นคน

ให้ความสำคัญทะนุถนอมเพื่อนที่อยู่ข้างกาย กล้ารักกล้าเกลียด แต่ใครที่คุณไม่ชอบ คุณก็จะไม่เข้าไปยุ่ง

เลือกหมายเลข 5

คนเห็นคือดูเป็นคนเข้ากับคนย าก ดูเป็นคนสันโดษจริงๆแล้วดีกับเพื่อนมาก เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่

ไม่กลัวที่จะต้องเสียสละ ลึกลับ อย ากให้คนอื่นเข้าใจจิตใจตัวเองเสมอ ชอบความสมบูรณ์แบบไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะทำให้ดีที่สุด

ถ้ายังไม่เชื่อใจ ก็จะรักษาระยะห่า

•เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *