ทำให้ถูก ชีวิต จะดีขึ้น เผย วิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

ทำให้ถูก ชีวิต จะดีขึ้น เผย วิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

ชีวิตจะเจริญรุ่งเ รื อ งได้หากเราดูแล และเอาใจใส่บุพการีของเรา เหมือนที่พวกท่านเคยดูแลเรามา หากทำตามนี้แล้วจะช่วยให้เราพบเจอแต่เรื่องดีๆ

มีโชคและมีคนเ ม ต ต า คอยให้ความช่วยเหลือเสมอ เพราะคนกตัญญูเป็นคนที่มีเสน่ห์ในส า ย ต าของผู้คนเสมอ หากใครยังไม่เคยทำพิธีขอขมา

บุ พ ก า รี มาก่อน ขอแนะนำว่าควรทำอ ย่ า งมาก เพราะจะทำให้พ่อแม่มีความสุข และยังทำให้เราผู้เป็นลูกเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุก อ ย่ า งที่ทำอีกด้วย

สิ่ง ที่ต้อ งเตรียม

1 ผ้าขน ห นูใหม่

2 เสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับพ่อแม่ (โดยมากนิยมใช้ชุดนอน)

3 ธูปเทียนแพ (ธูปเทียน 5 คู่ วางซ้อนกันเป็นแพ)

4 ซองใส่ปัจจัย (จำนวนเงินเท่าใดก็ได้) ถือกันว่าเป็นการซื้อ ชี วิ ต ใ ห ม่ จากบุ พ ก า รี

5 ถาดใส่ของวางรองด้วยผ้าสีขาว

6 พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

พิธีการล้าง เท้าขอขมา บุพการี

1 เริ่มด้วยการตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยให้คิดถึง องค์พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าโดยกล่าวชื่อของตัวเองและกล่าวดังนี้ วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา

ขออโหสิก ร ร มจาก คุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธ จงบันดาลให้ลูกทำสำเร็จโดยสมบูรณ์ ด้วยเทอญ ขอแม่ซื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง

พระแม่ธรณี วันนี้ลูกตั้งใจทำพิธีขอขมาและขออโหสิก ร ร มจากคุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพ ย า นด้วยเทอญ

2 ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ส่วนเราให้นั่งกับพื้น

3 ยกเท้าของท่านลงในกะละมังที่ใส่น้ำอุ่นเตรียมไว้ แล้วพูดสิ่งที่เราต้องการบอกกับท่าน ทั้งเรื่องที่ผ่ านมาในอดีตและเรื่องในอนาคต

เพื่อให้ท่านสบายใจและรับรู้ถึงความตั้งใจดีของเรา รวมทั้งกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยทำไปโดยกายก็ดี วาจาก็ดี ที่เคยล่วงเกินหรือทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจ

พร้อมกับกราบขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย

4 จากนั้นให้ยกเท้าท่านขึ้น แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขน ห นู แล้ววางเท้าของท่านบนขาของเรา แล้วกล่าว พ ร ะ แม่ธรณี พ ร ะแม่คงคา

พ ร ะแม่พ ร ะพาย พ ร ะแม่พ ร ะ เพลิง ลูกมาขอขมาลาโ ท ษ ขอเป็นทิพยญาณนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้

ไปบอกปู่ยมราชและนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยบันทึกคุณความดีในครั้งนี้ ที่ผ่ านมาไม่ว่าลูกจะเป็นอย่ างไรก็ขอรับใช้ก ร ร มแต่หลังจากนี้ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

5 ให้หมอบกราบลงแล้วนำเท้าของพ่อแม่วางบนศีรษะของเรา

6 จากนั้นนำชุดธูปเทียนขึ้นมา แล้วกล่าวว่า คุณพ่อคุณแม่ ลูกขอขมา ขออโหสิ ก ร ร ม และขอ ชี วิ ต ใ ห ม่ ที่ดีให้กับลูกด้วย

แล้วให้ท่านกล่าวมอบ ศี ล ให้พรแก่เรา

7 สุดท้ายให้เราตั้งจิตตั้งใจคิดถึงพ ร ะ คุณของพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวคำขออนุโมทนาบุญ ให้สำเร็จบุญนี้แก่ตัวลูก

ลูกขอส่งบุญกุศลในครั้งนี้อุทิศแก่เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ที่ติดตามลูกมาจากชาติป า งก่อน ให้ได้รับผลบุญจากลูกในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่ทำพิธีขอขมาพ่อแม่แล้ว ให้เราหมั่นทำความดี และคิดถึงแต่สิ่งดีงามโดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้คอยดูแลพ่อแม่ของเราอ ย่ า งดี

ไม่ทำหรือพูดสิ่งใดที่ทำให้ท่านต้องเสียใจหรือเป็นกังวลใจอีก เมื่อพ่อแม่ของเรามีความสุขจากสิ่งที่เราทำ ชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้า

และมีความสงบสุขในทุกๆด้าน

ขอบคุณที่มา…

k r u s t o r y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *