สมัคร “เราชนะ” เพียง 5 ขั้นตอน

สมัคร “เราชนะ” เพียง 5 ขั้นตอน

เผย 5 ขั้นตอน การ ลงทะเบี ย นเราชนะ” ผ่าน 5 ขั้นตอน “www.เราชนะ.com ” ในวันที่ 29 มกราคม 2564

จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบี ย นเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

ธนาค ารกรุงไทย ได้แนะนำการลงทะเบี ย นเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้

1. เปิดลงทะเบี ย นเข้าไปที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 06.00 น.ของวันที่ 29 ม.ค.64

2. กดปุ่ม ลงทะเบี ย น

3. กดปุ่ม ข้อตกลงและความ ยินยอม

4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นาม สกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสหลังบัตรประชาชน – วันเดือนปีเกิ ด-และเบอร์โทรศัพท์

5. เมื่อได้รับรหัส O T P ให้กรอกรหัสไป ระบบเมื่ อได้รับข้อมูลจะ ดำเนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป

ขอบคุณที่มา…

t h a n s et t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *