ลองเลือกอุโมงค์ที่คุณอยากเข้าไป บอกบางอย่างได้

ลองเลือกอุโมงค์ที่คุณอยากเข้าไป บอกบางอย่างได้

อุโมงค์ที่ 1 เส้นทางอิสระ

คุณเป็นคนที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว อย่ างมากมาย และต้องการอิสระที่จะทำอะไรด้วย

วิธีการของคุณเองเส้นทางที่กำหนดเองได้ เป็นสิ่งที่คุณต้องการ และคุณจะไม่ชอบ

ทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองเลยคุณเป็นตัวของตัวเองอย่ างมากและอาจค่อนข้างดื้อรั้น

แต่กระนั้นคุณก็ไม่ชอบเผชิญหน้าคุณจะต่อต้านอย่ างเงียบๆมากกว่า คุณไม่ชอบ

ความเร่งรีบแต่ชอบที่จะละเมี ยดละไมกับชีวิตและมีความพอใจกับชีวิตมาก

จนแทบไม่มีสิ่งอื่นมาดึงความสนใจของคุณได้

อุโมงค์ที่ 2 เส้นทางส่วนตัว

ถ้าเลือกได้คุณชอบเดินทางคนเดียว เพราะคุณชอบที่จะสังเกต คิดและแยกแยะอะไร

ก็ตามที่เข้ามาในความคิดของคุณ เส้นทางสำหรับเดินคนเดียวเป็นทางที่คุณคิดว่า

เหมาะกับคุณแต่แม้ว่าจะมีผู้ร่วมทางด้วย คุณก็ต้องการเวลาที่จะพักคนเดียวสักหน่อย

คุณเป็นคนที่เฉี ย บแหล มและมองโลกในแบบที่แตกต่าง และคนอื่นๆก็อาจจะได้ไอเดีย

ดีๆจากอีกแง่มุมของคุณแม้คุณออกจะสันโดษแต่คุณก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้คนและสามารถ

พูดคุยกับคนอื่นๆได้อย่ างดีเมื่อคุณใช้เวลากับพวกเขา

อุโมงค์ที่ 3 เส้นทางรื่นรมย์

คุณเป็นนักแสวงหาความสงบ มีความสุขง่ายๆ และพอเพียง คุณมักสบ ายใจมากชิลและ

ไม่ชอบอะไรที่กวนใจ เส้นทางที่คุณต้องการคือทางที่ชัดเจนและรื่นรมย์คุณต้องการที่จะ

สนุกสนานกับการเดินทางและรู้ว่าคุณกำลังจะเดินไปทางไหนคุณจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุด

เท่าที่ทำได้คุณคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นย ากพอแล้วและคุณก็ไม่ต้องการจะยุ่งย าก

แบบนั้นคุณเป็นคนที่มั่นคงและดูแลคนที่อยู่รอบข้างคุณเข้ากันได้ดีกับคนอื่นๆ

และมองโลกในแง่ของความเป็นจริง

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *