ชี้ชัด เราชนะ ไม่จำกั ดจำนวนผู้รับสิทธิ์ ลงสมัคร ได้ถึง 12 ก.พ

ชี้ชัด เราชนะ ไม่จำกั ดจำนวนผู้รับสิทธิ์ ลงสมัคร ได้ถึง 12 ก.พ

วันนี้เรามีข่าวมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ www.เราช นะ.com ยังเปิ ดรับลงทะเบี ย นต่อเนื่อง

“คลัง”ย้ำสามารถลงทะเบี ย นได้ถึง 12 ก.พ.นี้และไม่จำกั ดจำนวนผู้รับสิทธิ์ เงิ นเยี ย วย า 7000 บ าท

โครงการ”เราช นะ” เปิดให้ประชาช นทั่วไป ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล เข้าไปลงทะเบี ย นออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ www.เราช นะ.com เพื่อรับสิทธิ์วงเงิ นช่วยเหลือค่ าครองชีพ สูงสุด 7,000 บ าทต่อคน

ต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า ทั้งนี้สามารถลงทะเบี ย นได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.วันที่ 12 ก.พ.2564

“คลัง”ย้ำไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า โครงการเราช นะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเ งินสิทธิ์

ท่านสามารถลงทะเบี ย นผ่านทางเว็บไซต์ www. เราช นะ .comได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.ด้านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

โพสต์ข้อความระบุว่าลงทะเบี ย นเราช นะได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ.64 เวลา 06.00 – 23.00 น.

หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติได้รับสิทธิทุกคน ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิท

ขั้นตอนในการลงทะเบี ย นเราช นะ มีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.เราช นะ.com กดปุ่ม “ลงทะเบี ย น”

2.กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข และ ยืนยัน

3.กรอกข้อมูลที่ต้องระบุ

• ชื่อ-สกุล

• เลขบัตรประจำตัวประชาช น

• รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาช น

• วันเดือนปีเกิ ด

• เบอร์โทรศัพท์ 4. กรอกรหัส OTP

• รอตรวจสอบสิทธิทาง www.เราช นะ.com ตั้งแต่ 8 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *