4 ร าศี มีเกณฑ์รับโช คก้อนโต ดว ง มหาเศร ษ ฐีจับ

4 ร าศี มีเกณฑ์รับโช คก้อนโต ดว ง มหาเศร ษ ฐีจับ

ผู้ที่เกิ ดร าศีกุมภ์

ชาวร าศีกุมภ์โดยทั่วไป มีนิสัยใจคอที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย

จิตใจดี มีเสน่ห์ ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่พิษภัยกับใครๆ มักมองโลกในแง่ดี

มองคนอื่นในแง่บวก มักเป็นคนใจอ่อนให้อภัยคนง่ายนอกจากนี้ชาวร าศีกุมภ์

เป็นคนที่รักอิสระ มีจิตใจกว้างขวาง ทำให้เป็นคนที่น่าคบหาและจะคอยแนะนำ

แต่สิ่งดีๆให้เพื่อนและคนรอบข้างเสมอเขามักจะเป็นคนจุดประกายแนวคิดต่างๆ

ให้แก่คนอื่น ทำให้ชาวกุมภ์เป็นคนกว้างขวาง มีคนรู้จักมากมาย

ผู้ที่เกิ ดร าศีสิงห์

ชาวร าศีสิงห์เป็นคนตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ

พูดจริงทำจริงออกจะโผงผางอยู่ซักหน่อย ความตรงไปตรงมานี้ ทำให้ผู้คนทั่วไป

มีความรู้สึกว่าชาวร าศีสิงห์นี้เป็นคนที่มองดูง่ายเพราะไม่มีลับลบคมใน

มีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นกันอย่ างชัดเจนชัดเจน ชอบก็บอกว่าชอบ

เกลียดก็บอกว่าเกลียด ชาวร าศีสิงห์นั้นชอบพูดตรงๆ จนบ างครั้งฟังดู

ไม่เข้าหูบ้ างแต่ก็ตรงกับจิตใจที่ซื่อตรง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใคร ทำอะไรก็มุ่งมั่น

ปรารถนาทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จ มุมานะเพียรพย าย ามบุกบั่นเอาจริงเอาจัง

ให้บรรลุเป้าหมายจนได้ในที่สุด

ผู้ที่เกิ ดร าศีธนู

ชาวร าศีธนูโดยทั่วไป เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง แต่ก็เป็นคนจิตใจดี

รักอิสระรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ เชื่ อถือในเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนทาน

ลึกๆใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชาวร าศีธนู

เป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจน รู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่ างไร

แต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมา

มักเป็นคนที่แสดงออกว่าอะไรก็ว่าตามกัน ไม่ค่อยขัดใจใครในเรื่องเล็กน้อยๆ

พูดจาสุภาพ มีนิสัยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่น

ผู้ที่เกิ ดร าศีมีน

ชาวร าศีมีน โดยทั่วไปจะรักความเรียบร้อยเป็นระเบียบ คุยเก่ง ช่างฝัน

ช่างจินตนาการจะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาตำหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ตาม เป็นคนมีอารมณ์ศิลปิน

หวั่นไหวง่าย ชอบคิดมาก คนร าศีนี้มักไม่มีพิ ษมีภั ยกับใคร แต่มักนำเรื่องของคนอื่น

เอามาเป็นอารมณ์บ างครั้งดูเป็นคนไม่สู้คน จึงทำให้ถูกเอาเปรียบในบ างครั้ง

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

l e k d e d o n l i n e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *