เปิด ด ว ง 3 ราศี ชะตามีเกณฑ์ ได้บ้านได้รถ หมดหนี้หมดสิน

เปิด ด ว ง 3 ราศี ชะตามีเกณฑ์ ได้บ้านได้รถ หมดหนี้หมดสิน

ร า ศี มังกร

เป็น ร า ศี ที่ 10 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง ร า ศี ธนูกับ ร า ศี กุมภ์ มีสัญลักษณ์เป็นครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลา ช่วงวันที่

ครอบคลุมของ ร า ศี มกรนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ถึง 20 มกราคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุม

ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ช่วงที่ผ่านมาชีวิตดำเนินไปอย่างเชื่องช้า ความก้าวหน้าไม่ชัดเจน หวังอะไรไม่ค่อยได้อย่างที่หวัง

แต่จากนี้ไปโดยเฉพาะปีหน้าความสำเร็จจะปรากฏให้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้น ที่แน่ๆ คือดีกว่าปีนี้แน่นอน แต่งานก็จะหนักมาก

ขอให้ชาว ร า ศี มังกรเตรียมตัวเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อม!! หากถูกใจขอให้แ ช S์ แบ่งปันให้คนที่เกิด ร า ศี เดียวกับคุณด้วย

ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณทำมาช่วยหนุนนำให้มีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

ร า ศี มีน

ร า ศี มีน เป็น ร า ศี สุดท้ายตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง ร า ศี กุมภ์กับ ร า ศี เมษ มีสัญลักษณ์เป็นปลา 2 ตัว

ช่วงวันที่ครอบคลุมของ ร า ศี มีนนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุม

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายนร า ศี ม้ามืดเป็นคนเฉยๆ แต่คมในฝัก ฉลาดแต่ไม่แสดงออก จะแสดงออกเฉพาะสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น

ชาว ร า ศี มีนเป็นคนมีความสามารถมาก แต่ไม่ค่อยอวดภูมิ เลยทำให้คนรอบข้างบางคนอาจจะไม่รู้ซึ่งในช่วงนี้ถึงเดือนมีนาคม 64 เป็นช่วงที่ ด ว ง

ของชาว ร า ศี มีนมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะเรื่องการงานและเรื่องเงิน หากหวัง 2 เรื่องนี้ไว้จะมีโอกาสได้สมใจหากถูกใจ

ขอให้แ ช S์ แบ่งปันให้คนที่เกิด ร า ศี เดียวกับคุณด้วย ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณทำมาช่วยหนุนนำให้มีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

ร า ศี กรกฎ

เป็น ร า ศี ที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง ร า ศี เมถุนกับ ร า ศี สิงห์ มีสัญลักษณ์เป็นปูหรือกุ้ง

ช่วงวันที่ครอบคลุมของ ร า ศี กรกฎนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม

ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม พื้นฐาน ด ว ง ช ะ ต า จะก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น

มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ต้องใช้เวลานาน ด ว ง ช ะ ต า เนิบๆ นาบๆ แต่ในปี 2564 ด ว ง ช ะ ต า

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานดีจะมีโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิตของชาว ร า ศี กรกฎ แถมจะมีโอกาสได้ทำงานใหญ่

โปรเจกต์ใหญ่ ในช่วงนี้วันหยุดเยอะก็ขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่ เพราะปีหน้าความสำเร็จมาก แต่ก็เหนื่อยมหาศาลเช่นกันหากถูกใจ

ขอให้แ ช S์ แบ่งปันให้คนที่เกิด ร า ศี เดียวกับคุณด้วย ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณทำมาช่วยหนุนนำให้มีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

••เป็นความเชื่อส่ วนบุคคล โปรดใช้วิจรณญาณ ในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

ไ ท ย รั ฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *