เผย วิธีไหว้แม่ย่านาง ไหว้อย่างไรให้มี โ ช ค มีล า ภ

เผย วิธีไหว้แม่ย่านาง ไหว้อย่างไรให้มี โ ช ค มีล า ภ

วันนี้เราจะมาเผยวิธีไหว้ ไหว้อย่างไรให้มี โ ช ค มีล า ภ แม่ ย่านาง คือ สิ่งศักดิ์ สิท ธิ์ที่คนไทย

เคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัย ให้แก่พาหนะ เช่น รถ เรือ หรือเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถ ในเรือ

และให้คุณให้โท ษแก่ผู้ขับขี่โดยสารได้ แม่ย่านาง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเท W ผู้พิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง

พาหนะทุกประเภท ทั้งเรือ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ ที่ให้คุณให้โท ษได้ ผู้ขับขี่จึงมีความเคารพยำเกรงต่อแม่ย่านาง

จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ในสมัยที่การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ทางน้ำ ประชาชนนิยมโดยสารเรือเป็นหลัก

ก็มีการบวงสรวงแม่ย่านางเรือ โดยเฉพาะเรือพระราชพิธีที่ใช้ในการพระราชพิธีที่สำคัญ ชาวประมงมีความเชื่อว่าแม่ย่านางจะคุ้มครองทุกคน

ให้ปลอดภัยในการเดินเรือและ ช่วยให้หาปลาได้มากๆ ดังนั้น ก่อนออกเรือจึงต้องมีการกราบไหว้แม่ย่านางทุกครั้งและเซ่ นสังเ วยแม่ย่านาง

ก่อนที่จะนำเรือออกทำกิจการต่างๆ สังคมชาวประมงยังยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเหนียวแน่น การปฏิบัติตามความเชื่อใดทำให้แม่ย่านางพอใจ

ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่ สุด ไม่เช่นนั้นแม่ย่านางอาจจะไม่พอใจและจะนำความWิ นาศมาสู่เรือได้ ในวันนี้เราจะมาบอกวิธีการไหว้แม่ย่ านางรถ

เพื่อเป็นการเอาเรื่องชัย ทำแล้วดีไม่เดือดร้อนใคร ก็สามารถทำได้ ไม่ต้องลังเล ถ้าไม่ดีคงไม่เอามาบอกกัน ไปดูกันเลยดีกว่าว่า สิ่งที่เรารวบรวมในวันนี้

การจัดเตรียมเพื่อบูชาแม่ย่ านางรถจะต้องทำอย่ างไร และจะต้องมีอะไรบ้าง

1 ผลไม้ 5 อย่ าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี

และผลไม้อย่ างอื่นๆอีก 4 อย่ าง ควรเลือกเป็นผลไม้ที่มีความม ง ค ล

2 ข้าว 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แก้ว

4 หมาก พูล ย าเส้นสีฟัน 3 คำ

5 ย าเส้น สูบ 3 มวน

สำหรับเวลาที่ควรไหว้ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของโบราณนั้น ได้บอกเอาไว้ว่า ควรทำในช่วงวันปีใหม่

ช่วงต้นปีหรือวันสงกรานต์ หากใครไม่สะดวกก็สามารถทำได้ทุกวันที่สะดวก ยึดถือความสะดวกก่อนเสมอ

หากเป็นรถตู้รถใหญ่ รถทัวร์

ควรที่จะไหว้ทุกปีปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ไหว้ปีละครั้ง เวลาจัดโต๊ะ ให้จัดในช่วงเวลาตอนเช้า

แล้วสตาร์ทรถยนต์

รถเครื่อง บีบแตร 3 ครั้งเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย พร้อมทั้งการจุดธูปบูชา 9 ดอก ถวายแก่แม่ย่ านาง

รถอย่ างเดียวเท่านั้น ต้องขอย้ำว่าถวายแค่แม่ย่ านางรถ

คำถวายของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โห ตุ

ทุติยัมปิ สุทิน นัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โ หตุ

ตะติยัม สุทิ นนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โห ตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อ ป ร ะ โ ย ช น์

และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมี โ ช ค ร่ำ ร ว ย ทำมาค้า ข า ย

ให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เราและรอประมาณ 2O นาที แล้วจุดย าเส้น3 มวนให้เจ้าที่ด้วย

และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัส สะ (ว่า 3 จบ)

พุท ธังลา ธัม มังลา สังฆังล า

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารัก ษาโ ร ค อย่ าให้เกิดโท ษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

เมื่อคุณทำพิธีเสร็จหรืออ่ า นทำความเข้าใจสิ่งที่เราบอกในวันนี้เสร็จเรียบร้อย ขอแนะนำว่าอย่ าลืมที่จะ

บอกบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ ได้ทำตามคำแนะนำ เพื่อเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ เพื่อเป็น บุ ญ ว า ส น า

ของตัวคุณต่อไป

••เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจร ณญาณในการ อ่าน••

ขอบคุณที่มา…

P o s t s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *