ลองเลือกแตงโม 1 ชิ้น แล้วมาดูกัน ว่าจะบอกอะไรได้บ้าง

ลองเลือกแตงโม 1 ชิ้น แล้วมาดูกัน ว่าจะบอกอะไรได้บ้าง

ภาพที่ 1

สำหรับคนที่เลือ กเเตงโมอัน สุดท้าย นั่นหมายความว่า เเตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต

เฝ้าคิดวิเคร าะห์ เป็นคนดีมีน้ำใจ มีความเมตต าต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ต าม คุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ

ในบ างครั้งคุณก็มีความหัวสูง อยู่บ้าง แต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใครโดยลักษณะนิสัย ภายนอ กของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้าง

ที่จะตรงไปตรงมา พูดจาในบ างครั้งอาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดี กับใคร ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด คุณมักจะแสดงออ ก

ให้คนอื่น รู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อย บ างครั้งก็แกล้งทำเป็นไม่รู้

ภาพที่ 2

สำหรับใครที่เลือ กเเตงโมอันที่ 4 มีความหมายว่า คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิด ในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่

คุณเลือ กที่จะมีระเบียบแบบแผน มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย คุณมีนิสัยแบบผู้ใหญ่ เวลาจะคิดจะทำอะไร

จะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ คุณเป็นคนที่ไม่เชื่อใจอะไรใครง่ายๆ คุณเชื่อในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูด

ปากต่อปาก คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง ไม่เกี่ยวกับอายุ ว่าจะมากหรือน้อย ลักษณะเช่นคุณนั้น มักเหมาะกับการเป็นผู้นำมาก

กว่าผู้ต าม แต่ในบ างครั้งคุณก็มีลักษณะหัวสูงเช่นกัน หาเงิ น มาได้เท่าไหร่ คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอ แต่ก็ไม่เคยไปเดือ ดร้อน

ใคร สำหรับในเรื่องของความรัก หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็ คุณก็จะรัก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

แต่เมื่อใดก็ต ามที่คนรักของ คุณผิดคำพูดผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้

ภาพที่ 3

สำหรับใครที่เลือ กเเตงโมอันที่ 3 มีความหมายไว้ว่า คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ าง ที่ผ่านเข้ามา ในชีวิต

คุณเป็นคนที่มีเซ้น ในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเ กิดขึ้นในข้างหน้า สิ่งที่กำลังจะ เกิ ดในช่วงวินาที ข้างหน้า หรือวันต่อไป

คุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆ ได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ สำหรับ ในที่ทำงานเรียก ได้ว่าคุณเป็นคนฉลาด คนหนึ่งเลยทีเดียว

เพียงแต่คงเป็นคนที่ชอบอาย ไม่ชอบแสดงออ กต่อหน้าคนอื่น ลักษณะนิสัย ของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมา

ในเรื่องของการพูด คิดอย่ างไรก็พูดออ กไปอย่ างนั้น

ภาพที่ 4

สำหรับใครที่เลือ กเเตงโมอันที่ 2 เเตงโมอันนี้บ่งบอ กถึงความหมายว่า คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัย เป็นผู้ใหญ่ ชอบ ในเรื่องของความมั่นคง

เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่น คุณเป็นคนที่มีความลับ อยู่ในตัวสูง เก็บความลับ ไม่เป็นอย่ างดี

แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณ จะดูเป็นคนซื่อๆก็ต ามแต่ด้วยความซื่อของคุณนี่แหละ ทำให้ใครหล า ยคนที่อยู่ใกล้ คนรู้สึกอบอุ่นใจ

คุณเป็นคนที่มีเมตต า มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อคนรอบข้างเสมอคุณไม่สนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากที่ใด เขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร

คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ

•เป็นความเชื่อส่ว นบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

n a r u k d e e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *