หนังสือด่วนที่สุด สธ.แจ้งทุก”รพ. ทั่วประเทศ เตรียมพร้อม

หนังสือด่วนที่สุด สธ.แจ้งทุก”รพ. ทั่วประเทศ เตรียมพร้อม

นับเป็นข่าวที่ทุกคนทั่วประเทศให้ความสนใจวันที่ 20 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0201/ว658 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยระบุว่า…

เรียน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปด้วยปรากฎสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง ในหลายพื้นที่หลายจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว….

อนึ่ง ในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการควรกระทำอย่างระมัดระวัง

เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

ลงชื่อ นายธงชัย กีรติหัตถยากร

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฎิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณที่มา…

ข่าวสด ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *