มหาบุญกุศลใหญ่ บริจาคที่ดิน 15 ไร่ สร้างวัด เพื่อ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

มหาบุญกุศลใหญ่ บริจาคที่ดิน 15 ไร่ สร้างวัด เพื่อ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เรามีบทความเกี่ยวกับ บุญกุศลครั้งใหญ่ มาให้ ร่วมอนุโมทนา สาธุบุญร่วมหัน ของเศรษฐีผู้ใจบุญรายหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 64

บนโลกออนไลน์ได้มีเพจเฟซบุ๊ก วัดป่าศิลาธรรม อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวว่า มีเศรษฐีใจบุญแห่ง จ.นครราชสีมา

ซึ่งได้แก่ คุณแม่เพ็ญภาศ เพียงพานิช พร้อมด้วยนายชัชวาล เพียงพานิช และญาติพี่น้อง บริจาคที่ดิน 15 ไร่ ให้แก่วัดป่าศิลาธรรม

เพื่อสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป โดยทางเพจได้มีการระบุข้อความว่า “ถวายที่ดิน 15 ไร่ เพื่อสร้างวัด วันที่ 30 มกราคม 2564

ได้มีเศรษฐีผู้ใจบุญ คุณแม่เพ็ญภาศ เพียงพานิช นายชัชวาล เพียงพานิช (บุตร) และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ คุณแม่คำ – คุณพ่อสมบัติ เพียงพานิช

ถวายเพื่อสร้างวัดป่าศิลาธรรมโดยมีพระครูกิตติศีลโสภณ เจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่, สีดา, บัวลาย (ธ) เป็นประธาน น้อมถวายแด่พระอาจารย์โชดก มหาญาโณ

เพี่อสร้างเป็นวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ฝึกอบรมพระปาฏิโมกข์ ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา จำนวน 15 ไร่

ณ บ้านหนองเต่าพัฒนา ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ขออนุโมทนาบุญ ในมหากุศล ของเจ้าภาพ ในครั้งนี้ สาธุ ๆๆ”

ขอบคุณที่มา…

วั ด ป่ า ศิ ล า ธ ร ร ม อ . แ ก้ ง ส น า ม น า ง จ . น ค ร ร า ช สี ม า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *