3 สาเหตุทำไมคุณ เงินคุณถึง ไม่พอใช้ มีเงินใช้แค่ เดือนชนเดือน

3 สาเหตุทำไมคุณ เงินคุณถึง ไม่พอใช้ มีเงินใช้แค่ เดือนชนเดือน

1. ใช้บั ต ร เครดิต และชอบยืมเงินคนอื่น

เวลาอย ากได้อะไร หรือใช้จ่ายอะไร พย าย ามใช้เงินสดนะครับ

หรือบางคนเถี ยงว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะต้องทำธุรก ร ร มทางการเงิน

บนอิ นเ ต อร์เน็ ต เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วครับมีบั ต ร เ ด บิ ต

ที่จ่ายบนอิ นเ ต อร์เน็ ต ได้แล้วแต่ใครที่ยืนยันว่าจะใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

ก็ได้ครับ แต่ขอให้รูดแล้วจ่ายให้หมดในครั้งเดียวอย่ าดอง อย่ าผ่อน

ศูนย์เปอร์เซ็ น ก็ไม่ต้องใช้ พย าย ามเก็บเงินใช้เงินสดครับเตื อนด้วยความหวังดี

เพราะผมเองก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว เป็นหนี้บั ต รแบบไม่รู้ตัวเพราะ ผ่อนโน่น ผ่อนนี่

รูดไปก่อนแล้วจ่ายขั้นต่ำรู้ตัวอีกทีเงินเดือนไม่พอใช้ พย าย ามอย่ าใช้บั ต ร

และหยิบยืมคนอื่น ควรใช้เท่าที่มีนะครับ

2. พฤติก ร ร มการใช้เงิน

เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายของเราหมดไปกับอะไร เราก็ค่อยแก้ปัญหาโดยการปรับลด

บางอย่ างที่ไม่จำเป็นออกไปเช่น ในทุกวันตอนเช้า และเที่ยงเราต้องกินกาแฟสด

ราคาแก้วละ 25-45 บาททุกวันเราอาจจะลดให้เหลือสักวันละแก้ว หรือถ้าจะให้ดี

ถ้าที่ทำงานมีน้ำร้อน ซื้อกาแฟ 3 in 1 มาชงเถอะครับ

3. ไม่รู้จักควบคุมความอย าก

ความอย ากของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้ ผมคอนเฟิร์มครับ

เพราะเมื่อคุณอย ากได้คุณก็จะซื้อ การที่คุณซื้อโดยใช้เงินสำหรับกินประจำวันที่มีอยู่

หรือเงินที่หยิบยืมมา ซึ่งไม่ใช่เงินเก็บหรือเงินออมคุณก็จะไม่มีเงินพอใช้แน่นอน

ถ้าคุณใช้เงินกินที่มีอยู่มาซื้อของที่อย ากได้แน่นอนเดือนนั้นคุณอาจจะไม่พอใช้

ทำให้อาจจะต้องหยิบยืมคนนั้น คนนี้ เพื่อเอามากิน แล้วพอถึงเดือนถัดไป

ก็ต้องใช้คืนเค้าทำให้ในเดือนถัดไปนั้นเงินไม่พอใช้อีก และเมื่อมีของอย ากได้อีก

ก็ซื้ออีก แล้วก็ยืมอีก แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้นสุดท้ายนี้อย ากจะ

ฝากคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือเป็นวัยตั้งต้นชิวิตถ้าคุณอย ากมีอนาคตที่ดีพย าย าม

ควบคุมการใช้จ่าย อย่ าใช้เงินเกินตัว มีแค่ไหนใช้แค่นั้น ถ้าอย ากได้อะไรจริงๆ

ให้คิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าได้มาแล้วมันมีประโยชน์อย่ างไร พอกิน พอใช้

และพอเก็บ ไม่อย่ างนั้น คุณก็อาจจะเป็นคนที่ล้ มเ ห ล ว

ด้านการเงินตลอดชีวิตแน่นอนครับ

ขอบคุณที่มา…

สู ต ร ลั บ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *