ส รุป ราค าทองล่า สุด ก่อนตรุษจีน พรุ่งนี้

ส รุป ราค าทองล่า สุด ก่อนตรุษจีน พรุ่งนี้

หลายๆคนให้ความสนใจกับทองคำ ช่วงก่อนตรุษจีน วันนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากเพื่อนๆ สมาคมค้ าทองคำรา ยงาน

ราค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:40 น. โดยราค าทองล่าสุดในวันนี้ ราค านั้นยังคงที่ โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 25,950

ขายออกบ าทละ 26,050 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,483.96 ขายออกบ าทละ 26,550 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรา ยละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราค รับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ

ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

3 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

4 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

5 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *