หญิงดูซ้าย ชายดูขวา นิ้วก้อย บอกชะตาชีวิต

หญิงดูซ้าย ชายดูขวา นิ้วก้อย บอกชะตาชีวิต

วันนี้เรามีความเชื่อแต่โบราณเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตามาฝากเพื่อนๆ ให้คุณหันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง โดยผู้หญิงให้ดูมือซ้าย

ผู้ชายให้ดูมือขวา แล้วขีดเส้นแบ่งข้อต่อบนนิ้วก้อย จะได้ทั้งหมด 3 ข้อดังนี้

ส่วนที่ยาวที่ สุด จะบอกถึงจุดเด่นในตั คุณนั้นเอง

•• ข้อบนสุดยาวที่สุด

คุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาดึงดูดคน เป็นคนพูดจา ฉะฉานชัดเจนทั้งในน้ำเสียง

และกิริยาท่าทาง เป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ

•• ข้อกลางยาวที่สุด เป็นคนที่ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทน

เป็นเลิศ ลักษณะความยาวของข้อกลางนี้ ส่วนมากพบในบุคคลที่

อยู่ในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่

•• ข้อล่างยาวที่สุด คุณเป็นคนรักอิสระอย่างมากไม่ชอบถูกควบคุมโดยใคร

เป็น คนพูดจาเปิดเผย ตรงไปตรงมา ฝีปากกล้าคมคาย ยึดมั่นในความีเหตุมีผล

และจะเก่งในเรื่องการโต้เถียง หรือการโต้แย้งใดๆ

ส่วนที่สั้ นที่สุด คือ ส่วนที่บอกจุด ด้o ยใ นตัวคุณ

•• ข้อบนสั้นที่สุด คุณเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอย่างมาก

เป็นคนขี้อายจนถึง ขนาดตัวคุณเองยังยากที่จะเข้าใจในตัวเองเลย

นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

•• ข้อกลางสั้นที่สุด คุณเป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคง

อาจจะเรียกได้ว่า ถึงขั้นไม่มีความประนีประนอม จนดูเหมือนความที่เป็นคนตรง

กลายเป็นข้อด้อยของคุณไปเลย

•• ข้อล่างสั้นที่สุด คุณเป็นคนซื่อๆง่ายๆ ไม่มีเล่ห์เหลื่ยมมารยา

เชื่อคนง่ายจนกระทั่งอาจจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้ง่าย ด้วยความไร้เดียงสา

ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง ตรงกันบ้างหรือเปล่า วิธีนีเป็นวิธีที่เช็คง่ายๆด้วยตัวเอง

ไม่ยุ่งยากลำบาก ต้องไปหาหมอดูเลย เราสามารถดูได้เองที่บ้าน หรืออาจจะดูให้คนใกล้ตัวด้วยก็ได้

•เป็นความเชื่อส่วนบุ คคลโปร ดใช้วิจารณญาณใน การอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ใ ห้ ค ว า ม รู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *