ลองเอาส่วนผสม 2 อย่างนี้มาโรยเอาไว้ หากบ้านใครมีมดเยอะ

ลองเอาส่วนผสม 2 อย่างนี้มาโรยเอาไว้ หากบ้านใครมีมดเยอะ

หากบ้านเพื่อนๆ มีมด บริเวณพื้นรอบบ้านเยอะ ใช้ส่วนผสม 2 อย่างมาโรยเอาไว้ เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะว่า

มดทราบได้อย่างไรว่า บนโต๊ะ หรือจุดใดจุดหนึ่งมีอาหารหรือขนมอยู่ ทั้งๆที่จุดนั้นไม่เคยมีมดเดินเลย

และขนมก็อยู่ในห่อที่ปิดเกือบสนิทพอค้นข้อมูลเราจึงได้ทราบว่า มดตามอาหารจาก “กลิ่น”

มดด มกลิ่นยั งไง???

เช่นเดียวกับแมลงส่วนใหญ่ที่มีประสาทรับกลิ่นอยู่ที่หนวด มดก็เช่นเดียวกัน อันที่จริงจะเรียกว่ากลิ่นก็ไม่ถูกซะทีเดียว

มันคือสารเคมีชนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่า ฟีโรโมน ต่างหาก โดยพวกมดจะปล่อยฟีโรโมนเมื่อพบอาหาร ขณะที่พวกมันเดิน

ฟีโรโมนนี้ก็จะระเหยออกมาเรื่อยๆ ทำให้มดตัวอื่นๆ สามารถตามรอยจนไปเจอแหล่งอาหารได้ ด้วยเหตุนี้

เราจึงเห็นว่าพวกมดมีเส้นทางการเดินอย่างเป็นระเบียบนั่นเองแต่เราก็ไม่ชอบให้มันมาตอมอาหารเราสักเท่าไหร่

แค่มันเดินในบ้านเป็นร้อยๆ ตัวเราก็ไม่ถูกใจแล้ว งั้นวันนี้เรามากำจัดพวกมันกันเถอะ

1 สำหรับในวิธีการแรก เตรียมน้ำตาลทรายใส่ลงไปในถ้วยภาชนะที่เราไม่ได้ใช้แล้วใส่ลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้น

เพื่อที่จะให้มีกลิ่นของความหวานอยู่ เป็นการดึงดูดให้ม ดได้ กลิ่นและเข้ามาใกล้ๆได้

2 ผงซักฟอกที่เราใช้กันอยู่เป็นปกติเทใส่เข้าผสมกับน้ำตาลทราย ตัวผงซักฟอกนี้จะเป็นตัวช่วยใน

การลดจำนวนของตัวม ดลงไปได้ ใส่ลงไปแค่พอประมาณเท่านั้นไม่ต้องเยอะ

3 ผสมน้ำตาลทรายและผงซักฟอกให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วให้เราใส่เม็ดข้าวลงไปสักเล็กน้อย

ให้คนให้เข้ากันให้ตัวน้ำตาลทรายและผงซักฟอก ทำการเคลือบเม็ดข้าวเอาไว้

4 จากนั้นให้เราเตรียมลังกระดาษตักข้าวที่เราผสมเอาไว้เทใส่ลงไป แล้วนำไปวางบริเวณตามจุดทางเดิน

ของม ด บริเวณโดยรอบบ้ า น ในห้องครัว หรือใต้โต๊ะกินข้าว

ความหวานจากน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยในการดึงดูดให้ม ดเข้ามา ตัวผงซักฟอกก็จะเป็นตัวที่จะช่วย

ลดจำนวนมดลงไปได้ นำไปวางเอาไว้ตามบริเวณต่างๆก็จะเป็นตัวช่วยในการลดจำนวนของมดไปได้ดี

แถม วิธีการง่ ายๆ

เปลือกไข่ที่เราทิ้งในทุกครั้ง ให้เรานำไปลนไฟจากนั้นนำมาบดให้เป็นผงโรยไปตามบริเวณทางเดินของมด

เปลือกไข่ก็สามารถเป็นตัวช่วยในการไล่ให้ออกไปได้ด้วยดี

ผักชี ผักขึ้นฉ่ายผักที่มีกลิ่นแรง จะเป็นตัวช่วยในการไล่ม ดให้ออกไปได้ ให้เรานำมาวางไว้บนบริเวณทาง

เดิน ม ดเช่นเดียวกัน ก็จะไม่มีม ดเข้ามาให้เราเห็น

โรยแป้งหรือจะใช้เป็นผงชอล์กที่เขาจะมีเพื่อไว้สำหรับการกันไม่ให้มดเข้ามา ให้เราทำการโรยในบริเวณนั้นๆ

ก็จะเป็นตัวช่วยในการไล่ที่ดีได้เช่นกัน

ขอบคุณที่มา…

1 0 8 a r c h e e p p a ru a y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *