พบ หนุ่มไทย ติดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้รายแรก

พบ หนุ่มไทย ติดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้รายแรก

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

กล่าวถึงกรณีเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาเข้ามาในประเทศไทย ว่า การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 เราให้ความสำคัญใน

3 ประเด็น คือ1.ทำให้เชื้อระบาดง่ายขึ้น เช่น สายพันธุ์อังกฤษ ทำให้แพร่ระบาดง่ายในยุโรป เป็นต้น 2.ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง

เช่น สายพันธุ์แอฟริกาใต้ เป็นที่มาข่าวแอฟริกาใต้ระงับการฉีดวัคซีนบางตัว และ 3. ทำให้โรครุนแรงขึ้น ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบ

สำหรับประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพัน ธุ์ จี ที่พบมากที่สุดทั่ วโลก ซึ่งทำให้ติ ดง่าย ไม่ รุนแ รง ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้ อไม่มีอาการ

ทั้งนี้ ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อื่นๆ มีโอกาสพบเจอได้ เช่นก่อนหน้านี้พบสายพันธุ์อังกฤษในครอบครัวชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

แต่การกักกันและตรวจทางห้องปฏิบัติการทำให้เชื้อไม่แพร่กระจายสู่ชุมชน

ล่าสุด พบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ (South African Variant) รายแรกของประเทศไทย เป็นชายไทยอายุ 41 ปี

ทำงานรับซื้อพลอยอยู่ที่แทนซาเนีย 2 เดือน โดยให้ประวัติว่าที่แทนซาเนียไม่มีผู้ป่วยจึงไม่มีการสวมหน้ากาก วันที่ 29 ม.ค.

มาต่อเครื่องเอธิโอเปียและเดินทางมาไทย อาการสบายดี จึงเข้ารับการกักกันใน State Quarantine วันที่ 3 ก.พ.

ตรวจพบเชื้อเข้ารับการรักษาที่ รพ. อย่างไรก็ตาม เนื่องเดินทางมาจากแอฟริกาจึงมีการเก็บตัวอย่างส่งไปถอดรหัสพันธุกรรม

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย พบว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ “ทีมสอบสวนโรคจึงลงไปตรวจสอบสถานกักกันโรคและ รพ.

พบว่าเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องป้องกันอย่างดี และเก็บตัวอย่างส่งตรวจพบเป็นลบทุกคน สำหรับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ส่วนใหญ่พบการร ะบ าดในทวีปแอฟริกา

ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ส่วนในเอเชียยังไม่มี จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีผลกับประเทศไทย

ดังนั้น การคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่พบสายพันธุ์นี้ โดยนำเข้าสู่การกักกัน เก็บตัวอย่างทันทีที่ถึงประเทศไทย

คัดกรองผู้ที่มีอาการและประวัติเสี่ยงเข้า รพ.ทันที และตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ทำให้เชื้อไม่ว่าสายพันธุ์ก็ไม่กระจายติดในชุมชนได้” นพ.โอภาสกล่าว

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *