คุณชอบ ภาพดว งจันทร์ ไหนที่ถูกโฉลก กับคุณ บอกอะไรได้หลายอย่าง

คุณชอบ ภาพดว งจันทร์ ไหนที่ถูกโฉลก กับคุณ บอกอะไรได้หลายอย่าง

แบบที่ 1

พวกก้าวไปสู่อนาคตให ม่ๆรูปนี้เป็นรูปดว งจันทร์ใกล้จะเต็มดว ง เหมือนพวกที่ต้องการยกระดับของตนเอง

คนที่ชอบรูปดว งจันทร์แบบนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างสนใจ ในสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ

ไม่ใช่พวกชอบเพ้อฝัน ละเมอไปวันๆ คุณเป็นพวกที่แบบว่าจะมีชีวิตชีวาก็ต่อเมื่อได้ทำงานเกี่ยวกับ

สิ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้คนเช่ น เรื่องเทคโนโลยี ชีววิทย า หรือวิทย าศาสตร์แห่งชีวิต

แบบที่ 2

พวกไปให้ไกลสุดขอบฟ้าแห่งความฝัน และความโรแมนติกจันทร์เสี้ยว หมายถึง ความละเอียดอ่อน

คุณเป็นพวกมีประสาทรับรู้ที่เฉียบคมโรแมนติก สนใจสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ มากกว่าความเป็นจริง

และดูเหมือนจะเป็นพวกจุกจิกประสาทไวเสียด้วย คุณน่าจะเหมาะกับงานเชิงศิลปะ งานเกี่ยวกับ

ของดั้งเดิมแต่โบราณ หรือเลขานุการ

แบบที่ 3

พวกชอบมุ่งสู่เวทีที่คนจับตามอง จันทร์เต็มดว ง หมายถึง พลังงานมากมายเหลือเฟือในช่วงที่น้ำขึ้นเต็มที่

ที่คุณเลือกจันทร์เต็มดว งนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนา ที่ต้องการดึงดูดคนรอบข้างอย่ างมาก

นอกจากนี้แล้ว คุณยังเป็นคนมองโลกบนพื้นฐานของความเป็นจริง ดังนั้น งานที่เหมาะกับคุณคือ พวกงาน

ค้ าขายโดยรวม หรือไม่ก็งานที่เกี่ยวกับ งานวงการบันเทิง

แบบที่ 4

พวกอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมอดูเหมือนคุณเป็นคนที่มักพย าย ามพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยไม่ใช้อคติ

ใช้มุมมองรอบด้านอย่ างมีสติก่อนตัดสินใจ เพราะฉะนั้น งานที่เหมาะกับคุณ ต้องเป็นงานที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือ

อย่ างมาก เช่ น งานราชการ หรือหากเทียบเป็นแผนกก็เหมาะกับงานแผนกบริหารทั่วไปนะคะ

•เป็นความเชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิ จารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

t a i n i s a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *