แอปเป๋าตัง ​อัปเ​ดตแ​ล้ว แต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ต้องทำยังไง

แอปเป๋าตัง ​อัปเ​ดตแ​ล้ว แต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ต้องทำยังไง

หลายๆคนพบปัญหาจากการอัพเดท แอป เราชนะ จากกรณีที่หลายคนได้สิทธิในโครงการเราช นะ

แต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตังได้ ซึ่งทางธนาค ารกรุงไทย ก็ชี้แจงว่า ต้องรอให้มีการอัปเดตแอปฯ รอบใหม่ก่อน

ซึ่งหลังจากอัปเดตแอปฯ จะมีแบนเนอร์เราช นะขึ้นมา เพื่อให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้ง

โดยการอัปเดตดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวอร์ชั่น 10.32.0

ล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า

หลายคนที่ได้สิทธิโครงการเราช นะ แม้มีการอัปเดตแอปฯ แล้ว

ก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ซึ่งแต่ละคนจะพบปั ญหาต่าง ๆ นานา ดังนี้

คนใช้ไอโฟน 4s กับ 5s ไม่มีจังหวัดให้เลือกตอนยืนยันตัวตนเราช นะ

อัปเดตเวอร์ชั่นเป็น 10.32.0 แล้ว แต่พอยืนยันตัวตนกลับไม่พบข้อมูลการลงทะเบี ย น

หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

บ างคนอัปเดตแล้ว แต่แบนเนอร์เราช นะกลับไม่ขึ้น

คนที่ขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบี ย น แก้แบบนี้ อ ด้านธนาค ารกรุงไทย

ก็ออกมาตอบประเด็นที่ผู้ใช้ไม่สามารถยืนยันตัวตน เพราะไม่พบข้อมูลการลงทะเบี ย นเอาไว้แล้วว่า

หากเป็นผู้รับเงิ นเยี ย วย ากลุ่มที่ 3 ซึ่งลงทะเบี ย นตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา

หากได้รับสิทธิเราช นะ จะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คนที่เข้าไปยืนยันตัวตนแล้ว แต่ไม่มีจังหวัดที่อยู่อาศัยให้เลือก แก้แบบนี้

ในกรณีที่เข้าไปยืนยันตัวตนแล้วไม่มีจังหวัดที่อยู่อาศัยให้เลือก ทางกรุงไทยบอกว่า

ที่ขึ้นแบบนี้เป็นเพราะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบ หากมีการทยอยเปิดระบบแล้ว แอปฯ เป๋าตังจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลrapidnews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *