เกิด 4 ຣาศี นี้ ชีวิตจะอยุ่สุขสบาย มีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน

เกิด 4 ຣาศี นี้ ชีวิตจะอยุ่สุขสบาย มีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน

ดวงดีຣาศีมั งกร

ຣาศีมังกรต้องผลเจอกับเหตุหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ้าง การงานอาจจะยังไม่แน่นอน

มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น การเงิน ก็จะดีขึ้นด้วย ไม่ใช่ เงินจากรายรับ

เพราะมีช่องทางในการทำมาหากินอื่น เข้ามาร่วมด้วย การเงินของชาวຣาศีมังกร จึงเดินสะพัดจนนับไม่ไหว

มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ และร่ำຣวຢขึ้น แนะนำให้ทำบุญเสริมโชคจะลดเรื่องร้ายและเพิ่มพูนเรื่องดี

ฝันจะเป็นจริงຣาศีกันย์

พื้นຣาศีกันย์เป็น ຣาศีที่โชคดีอยู่แล้ว แต่ปีนี้จะดีขึ้นไปอีก ถึงขนาดมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิต ຣวຢขึ้น

การเงินดีขึ้นเรียกว่ากระเป๋าเงินไม่เคยแห้ง หลายสิ่งหลายอย่ างมีแต่เฮงกับเฮง เรื่องโชคลาภ ลาภลอยก็ไม่น้อยหน้าใคร

มีโอกาสได้ลาภใหญ่ เสี่ยง โชคมีเกณฑ์รับทรัพย์ เรืองงานจะได้รับโอกาสจากเจ้านาย ผู้ใหญ่มากขึ้นเลย ให้เก็บคำทำนายนี้ไว้

ขอให้เกิດผลดีกับท่าน ขอให้เป็นจริงเถิดสาธุ

บุญหนุนนำຣาศีตุลย์

ຣาศีตุลย์อีกไม่นาน เมื่อพ้นกลางปีไปแล้ว สถานการณ์จะเริ่มชัดเจนขึ้น ความลำบากใจต่าง จะลดเลือนลง มีเกณฑ์ โยกย้ายงาน

หรือย้ายตำแหน่ง อาจจะทำอาชีพเดิมแต่เปลี่ยนบริษัท และจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ความรู้สึกที่อัด อั้นในใจของคุณก็จะหายไปด้วย

ถ้าไม่ย้ายงานก็ควรย้ายที่อยู่ใหม่ หลีกหนีสภาพแวดล้อมเดิม และแน่นอนว่า การเงิน ก็จะปังสมใจหวัง รายรับจากการทำงานจะดีขึ้น

เรื่องโชคลาภก็มีเข้ามาให้ยิ้ม

บารมีค้ำคูณຣาศีเมถุน

ท่านเป็นຣาศีที่เจอแต่ความหนักหน่วง เช่นกันสำหรับชาวຣาศีเมถุน 1-2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้าง มีปัญหาทำอะไร ไม่ประสบความสำเร็จ

ทำงานเหนื่อยแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า แต่ในปีนี้ชาวຣาศีเมถุนจะได้ถอนทุนคืน การเงินจะกระเตื่องขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป

มีเกณฑ์โยกย้ายงานย้ายที่ทำงาน หรือย้ายตำแหน่ง รับหน้าที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าเดิมแน่นอน

มีเงินใช้คล่องตัวตลอดปีแต่ห้ามให้คนอื่นยืมเงินเด็ดขาด ຣาศีพฤษภ ชาวຣาศีพฤษภต้องผจญกับอุปสรรค และศัต รูมากมาย

หลายช่องทาง ชีวิตค่อนข้างจะลุ่ม ดอน มีแต่ความยากลำบาก ทำสิ่งใดติดขัดเสมอ แต่เมื่อเข้าช่วงกลางปีชะตาชีวิตจะเปลี่ยน

ผันไป ในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รายรับเริ่มมากขึ้นและมีมากกว่ารายจ่าย จะเก็บหอมรอมริบ จนมีเงินถุงเงินถังการเงินพุ่งสูง

และโดดเด่นมาก สำหรับชาวຣาศีพฤษภ

•เป็นความเชื่อส่ วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ดึ ง ส ติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *