ราค าทองวัน นี้ ลงอย่ างต่อเนื่อง

ราค าทองวัน นี้ ลงอย่ างต่อเนื่อง

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝาก เมื่อ นี้ สมาคมค้ าทองคำ

เผย เปิ ดตลาดเช้านี้ ปรับลง ต่อเนื่อง เมื่อเทียบราค าปิดของวันที่ 17 ก.พ.

ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 25,850 บ าท ราค าทองประจำวันนี้ 18 ก.พ.2564

ร่วงลง 50 บ าท เมื่อเทียบกับราค าปิดของวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยราค าขายออก

ทองรูปพรรณ อยู่ที่ 25,850 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,250 บ าท

ขายออกที่ราค าบ าทละ 25,350 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านราค าทองรูปพรรณ

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,801.76 บ าท ส่วนราค าขายออกอยู่ที่ 25,850 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของราค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,781.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุปราค าทองคำ วันที่ 18 ก.พ. 2564

ปร ะก าศ ครั้งที่ 1

ทอ ง แท่ง

•• รับซื้อ บ าทละ 25,250 บ าท

•• ขายออก บ าทละ 25,350 บ าท

ทอง รู ปพ รรณ

•• รับซื้อ บ าทละ 24,801.76 บ าท

•• ขายออก บ าทละ 25,850 บ าท

ขอบคุณทีมา…

k h a o s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *