โบราณกล่าวไว้ ของ 4 อย่าง ควร มีติดบ้านเอาไว้ แล้วชีวิตจะดี มีมงคล

โบราณกล่าวไว้ ของ 4 อย่าง ควร มีติดบ้านเอาไว้ แล้วชีวิตจะดี มีมงคล

ภาwธร รมชาติ หรือ เลี้ยง ปลา ทอง

สิ่งที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาwภูเขา น้ำตก ทะเล หรือป่าเขา จะสามารถเรียก โ ช ค ลาภให้เข้ามาได้

หรืออาจเลือกเลี้ยงปลาทองก็ให้ผลที่ดีเช่นเดียวกัน และต้องคอยดูแลหมั่นทำความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ จะทำให้พลังงานดีๆ

หมุนเวียนอยู่ในบ้านของเราตลอดสิ่งของทั้ง 4 อ ย่ า งนี้ หากเราหามาไว้ในบ้านทั้งเพื่อตกแต่งและช่วยเสริม โ ช ค ลาภ

ให้กับตัวเราเองและบ้านของเรารวมทั้งคนในครอบครัวด้วย เรื่องราวของความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่หากเราทำตาม

และเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านั้น จะสามารถทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวเราเองและครอบครัวของเราด้วย

ต้น ไม้

การปลูกต้นไม้นอกจากจะสร้างความร่มรื่นย์ให้กับบ้านแล้ว ยังเชื่อกันว่า เป็นตัวเรียกพลังงานดีๆให้เข้ามาในบ้าน

และหมุนเวียนอยู่ในบ้าน ทำให้คนในบ้านมีความสุขและมีกินมีใช้อยู่เสมอ โดยต้นไม้ที่เป็น ม ง ค ล นั้น

ก็มีให้เลือกอยู่หลายชนิด เช่น 5 ต้นไม้ ม ง ค ล “เรียกทรัพย์” เสริมสิริ ม ง ค ล

• ต้นไม้แห่ง โ ช ค ลาภที่นิยมปลูกกัน โดยเชื่อว่าบ้านไหนปลูกไว้ในบ้าน โป๊ยเซียนจะช่วยนำ โ ช ค ลาภมาให้สมาชิกในครอบครัว

และยังปกปักษ์คุ้มครองทุกคนให้พบแต่ความสงบสุข เพราะโป๊ยเซียนเป็นตัวแทนเทพเจ้า 8 องค์นั่นเอง

• วาสนา มีความเชื่อกันว่าหากต้นวาสนาออกดอกให้ได้เชยชมเมื่อไร ก็ยิ่งเสริมสิริ ม ง ค ล ให้กับผู้ปลูก

จะทำให้คนในบ้านหรือในครอบครัวมีอำนาจวาสนา บารมี ได้รับลาภยศสรรเสริญ

• ยางอินเดีย นอกจากยางอินเดียจะช่วยฟอกอากาศแล้ว ก็ยังเป็นไม้ ม ง ค ล ที่ตามหลักฮวงจุ้ยนิยมนำมาไว้บริเวณทางเข้าของบ้าน

หรือมุมห้อง เพื่อความมั่งคั่ง ร่ำ ร ว ย ด้วย

• ร ว ย ล้นฟ้า เป็นไม้ ม ง ค ล ที่เชื่อว่า หากปลูกเป็ นไม้ประดับในบ้าน จะเ สริมสิริ ม ง ค ล และ โ ช ค ลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ

• กวักมรกต ซึ่งเ ชื่อว่าจะกวัก เงิน กวักทองเ ข้าบ้าน ส่งเสริมการมี โ ช ค ลาภ จึงเป็นไม้ ม ง ค ล ที่นิ ยมปลู กไว้เรียกทรัพย์

เหรี ยญ จี นโบราณ

เหรียญจีนโบราณ” (กู่เฉียน)คนจีนเชื่อว่าเหรียญจีนโบราณ คือ 1 ใน สุดยอด 28 ของ ม ง ค ล เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง

ถึงความมั่งคั่งร่ำ ร ว ย มีเงินทองมากมาย ถือว่าเป็นสิ่งนำ โ ช ค ลาภ มาให้ จึงมักสลักคำสิริ ม ง ค ล ไว้บนเหรียญ

ซึ่งแปลว่า ให้มีสิริ ม ง ค ล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทองเต็มบ้าน และความเจริญรุ่งเรือง นิยมนำพกติดตัวหรือวางไว้ในโต๊ะ

กระดิ่งล มหรื อระฆัง

กระดิ่งลม หรือ ระฆังลม ช่วยเพิ่มพลังความสดใส เสริมความมีชีวิตชีวาในบ้าน แก้จุดอับรับ เ ค ร า ะ ห์ เรียก โ ช ค ลาภ

เงินทอง ชื่อเสียง กระดิ่งแก้เคล็ด กระดิ่งเสริม ด ว ง และกระดิ่งปรับฮวงจุ้ย เสียงกระดิ่งลม ระฆังลม ที่ดังกังวานเมื่อถูกลมพัด

จะทำให้เกิดความสงบ ร่มรื่น มีสมาธิ เสียงกระดิ่งลม ระฆังลม ยังช่วยเรียก โ ช ค ลาภ เงินทอง ชื่อเสียง

•เป็นค วามเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ป ริ ญ ญ า ชี วิ ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *