จาก 2 พัน เหลือวันละ 2 ร้อย พ่อค้าขายผักเ ศ ร้า ไม่ได้เข้าโครงการ

จาก 2 พัน เหลือวันละ 2 ร้อย พ่อค้าขายผัก เศ ร้า ไม่ได้เข้าโครงการ

นายทอง ภักดีนอก อายุ 64 ปี พ่อค้าขายผักในตลาดสดพิมายเมืองใหม่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เปิดเผยว่า ตนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโครงการเราชนะของทางภาครัฐ หลังจากประชาชนส่วนใหญ่

แห่ไปซื้อผักในร้านที่เข้าร่วมโรงการ ทำยอดขายตกเกินครึ่งนายทอง กล่าวต่อว่า ตนมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขาย

มานานกว่า 20 ปี ผักที่ปลูกส่วนใหญ่ จะเป็นผักสลัด ผักบุ้งจีน ผักชี ใบโหรพา และผักชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย

หลังจากพืชผักสวนครัวเจริญเติบโตแล้ว จะเก็บผักไปขายที่แผงผักของตนในตลาดสดพิมายเมืองใหม่

แต่หลังจากมีโครงการเราชนะที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษ โควิด-19 ระบาด

ทำให้ตนขายผักแทบไม่ได้เลย เพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็น ไม่มีอินเตอร์เน็ต

ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่จะหันไปซื้อผักในร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ส่งผลให้ยอดขายผักตกลงเป็นอย่างมาก โดยปกติจะขายผักได้วันละ 1,500-2,000 บาท

แต่หลังมีโครงการเราชนะเข้ามา ทำให้ตนขายผักได้เพียงวันละ 200-300 บาทเท่านั้น

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด อ อ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *