ผู้ที่ดวงดี เกิด นักษัตร นี้ หมดเ ค ร า ะ ห์ มีเกณฑ์ เตรีย มตัวเป็นเ ศรษ ฐีใหม่

ผู้ที่ดวงดี เกิด นักษัตร นี้ หมดเ ค ร า ะ ห์ มีเกณฑ์ เตรีย มตัวเป็นเ ศรษ ฐีใหม่

ปี กุน

คนที่เกิ ดปีกุนนั้นค่อยข้างลำบ ากการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงิ นชักหน้าไม่ถึงหลัง

หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบ างครั้งถึ งกั บ ต้องอดมื้อ กินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือนแต่ด ว งชะต าของคุณ

กำลังจะเปลี่ยนไปมีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ าง

ปีจ อ

หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว

มีแต่ภาระหนี้สิน ที่ไม่ต้อง บรรย ายมาก แต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่เป็นใน ปีนักษัตร

ที่จะได้ปลดหนี้สิน เตรี ย มตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้ าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงิ น

อยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความ ไหลลื่น

ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวยถ้าอ่า นแล้วดี โช คเข้าข้าง

ปีมะ เ ส็ ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง ปีนี้แม้จะเป็น ช่วงขาขึ้นมีร ายรับมากกว่าร ายจ่าย แม้จะเจอปั ญหาอุปสรรคประทุ

เข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระหนี้สินของคุณจะหมดไป ในช่วงไม่เกิน

กลางปีนี้ ปั ญหาเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอย ากมีร ายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ

หรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบความสำเร็จ

อย่ างราบเรียบหากอ่า นแล้วดีโช คเข้าข้างขอให้เก็บด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข

ปี ช วด

ในช่วงที่ผ่านมานั้นดว งไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประสบ ความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลย

ก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่องไปจนถึงใน ช่วงกลางปีจะหมดเคร าะห์

หมดโ ศ ก โช คลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ด วงจะดีอย่ างมาก ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมี

คู่ครองในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุขความเจริญ อำนาจวาสนา

ปี ข าล

คนที่เกิ ดปีปีนักษัตรขาล เป็นปีทอ งรุ่งเรืองที่สุด และอยู่ในช่วงเวลา ของการปลดห นี้สินที่มีอยู่อาจจะมีปั ญหาอุปสรรค

เล็กน้อย กับการทำมาขายแต่บอกได้เลยว่าด ว งชะต าของคุณ จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น

ขยันตั้งใจทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโกยเงิ นในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณ ได้รับทรั พย์ แบบไม่ทันค าดคิดค าด

ฝันกันเลยทีเดียวและด ว งการเงิ น

•เป็นความเ ชื่อส่วน บุคคลโปร ดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *