เตรียมตัวให้พร้อม ช่วงปลายสัปดาห์นี้ เข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นท างการ

เตรียมตัวให้พร้อม ช่วงปลายสัปดาห์นี้ เข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นท างการ

ให้ประชาชนเตรียมตัวเข้าหน้าร้อน ร องอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย กล่าวว่า…

ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นทางการแล้ว ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

หรือประมาณวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากลมหนาวที่แผ่ลงมาจากจีน แผ่วลงเรื่อยๆ ประกอบกับมีปัจจัยลม

เปลี่ยนทิศเข้ามาแทนที่ จากที่เป็นลมหนาวพัดปกคลุมตอนบนของไทย กำลังเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้

และลมใต้ พัดเข้ามาแทนที่ ทำให้เกิ ดความชื้นและอากาศร้อน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองตามมา

หรือที่เรียกว่าพายุฤดูร้อน ซึ่งอากาศร้อนในบ้ านเรา อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียส

แต่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน บ างพื้นที่จะมีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิอาจแตะถึง 40-43 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทย ายังค าดว่า ปริมาณฝนที่จะตกในฤดูร้อนจะมีประมาณ 10-20 % ของช่วงฤดูกาล

ซึ่งถือว่าจะมีฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา

ขอบคุณที่มา…

b u g a b o o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *