เลือกร่ ม 1 คัน บอกอะไรได้หลาย อย่าง

เลือกร่ ม 1 คัน บอกอะไรได้หลายอย่าง

คั นที่ 1

เป็นคนที่ อารมณ์อ่อนไหว มีความกังวลตลอดเวลา, มักเก็บตัวไม่ค่อย สุ่ ง สิ ง กับใคร ชอบอยู่บ้ าน

เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบ เมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมาย คุณจะเงียบไม่พูด ง่ายๆเลย เรียกว่า ว่าอารมณ์ศิลปินนั่นเอง

คัน ที่ 2

เป็นคนที่เข้มแข็ง สดใส มีชีวิตชีวา ใจกว้าง พูดและทำอะไรรวดเร็วเสมอ ชอบที่จะไปงานปาร์ตี้หรือร่วม

กิจกร ร ม ต่างๆไม่ว่างานนั้นจะเหนื่อยเพียงใด ก็จะทุ่มสุดตัวและในอีกมุมหนึ่งคุณเป็นมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

สูงมักใจร้อน ส่วนเรื่องความรักคุณนั้นเป็นคนที่เปิดเผ ย จริงใจกับคนรักเสมอ

คั นที่ 3

เป็นคนชอบความสงบ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วสามารถแก้ปั ญหา

เฉพาะหน้าได้ดีคนให้ความเค ารพนับถือ มีความคิดที่เป็นของตัวเองเสมอและเมื่อไรที่ความคิด

ของคุณไม่ตรงกับใครเขา คุณก็จะไม่แสดงอาก ารใดๆ ทั้งนั้นจะเก็บไว้ในใจอย่ างเดียวคุณ

มีความทะเยอทะ ย าน จริงจังกับชีวิตและคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียว โรแมนติก และ โ ก ร ธ ง่ายหายเร็ว

คัน ที่ 4

เป็นคนที่ สงบและเยือกเย็น เป็นคนใจดี ใจเย็นและใจกว้าง

คุณเป็นคนไม่ค่อยกังวลกับอะไรสักเท่าไหร่คุณชอบที่จะอยู่อย่ างสงบสุขเป็นคนสบ ายๆ

ง่ายๆ แต่คุณเองนั้น ไม่ช อ บอยู่คนเดียว ไม่ช อ บ ทะเล า ะ กับใคร มีมนุษย์สัมพันธ์

ที่ดีต่อคนรอบข้างส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกนัก แต่เมื่อรักแล้วก็จะรักเลย

ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

•เป็นค วามเชื่อส่ วนบุคค ลโปรดใช้วิจารณญาณ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s m i l e r o y y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *