นิสัยลึกๆ กับ อาชีพที่เหมาะ ของผู้โชค ดีเ กิดในลักขณา 4 ร าศีนี้

นิสัยลึกๆ กับ อาชีพที่เหมาะ ของผู้โชค ดีเ กิดในลักขณา 4 ร าศีนี้

ก ร ก ฎ

การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ

ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจเป็นคน ระมัดระวังเหมือน

มารดาปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทนต่อความย าก

ลำบ ากเสมอเหมาะที่จะเป็นนักแสดง นาฏศิลป์

แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

มั ง ก ร

ความทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ

การบริหารฟันฝ่าไป อย่ างไม่กลัวอันตร าย

เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ

ผู้ปกครองประเทศ นักการทูตนักอุตสาหกร ร ม

กสิกร ร ม วิทย าศาสตร์ หนักเอาเบ าสู้

ค้ าพืชผลและของป่า

สิ ง ห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น

มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้

เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า

นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

พิ จิ ก

การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าค ารม เหน็บแนม

ขยันขันแข็ ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเผชิญ

ต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัลยแพทย์

ครู และนักค้ าข องเก่า

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *