3 วันเกิด ปี 6 4 มีเกณฑ์ ทำอะไ รก็จะร ว ย รุ่ งมาก ทั้งงาน ทั้งเงิน

3 วันเกิด ปี 6 4 มีเกณฑ์ ทำอะไ รก็จะร ว ย รุ่ งมาก ทั้งงาน ทั้งเงิน

วัน เสา ร์ โชคเฝ้าถามถึง

เด่นเ รื่ อ งธุรกิจอาหาร ค้าขายได้มากกว่าเดิม แต่ร ะ วั ง เ รื่ อ งความสะอาด

ให้มากในช่วงนี้อาจจะเกิ ดปัญหา หรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจากความสะอาดได้

และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสียแบรนด์ของคุณที่ทำมานานได้

วัน พุ ธ หมดเคราะห์

เด่นเ รื่ อ งการบริการ มีการชมจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่างมากในสินค้า

ของเราแต่แนะนำ ร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

ชะตาเศรษฐีวัน อา ทิตย์

เด่นเ รื่ อ งการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้านต่างประเทศเยอะขึ้น

กำไรในส่วนของต่างประเทศเยอะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเ อกสารสั ญ ญา

•เป็นความ เชื่อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *