ผู้มีบุญม า ก เกิด 4 ร าศี นี้ ด ว งชะตาเป็นมีเกณฑ์ รับโ ช คใหญ่จาก ตัวเลข

ผู้มีบุญม า ก เกิด 4 ร าศี นี้ ด ว งชะตาเป็นมีเกณฑ์ รับโ ช คใหญ่จาก ตัวเลข

•ร าศีกุมภ์•

ในช่วงที่ผ่านมา อาจทำจะทำอะไรสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่จงอย่ าได้ท้อถอย เพราะหลังจากนี้ ท่านที่เ กิ ด ร าศีกุมภ์ ทุกสิ่งที่ท่านได้ปรารถนา จะเป็นจริงตามประสงค์

หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้มากที่สำคัญที่สุดอย่างไว้ใจ ใครง่ายเกินไป เพราะจะถูกแ ท งข้างหลังได้ง่ายดาย อีกทั้งท่านยังมีเกณฑ์ ได้รับโ ช คลาภก้อนโต จากการ

เ สี่ ย ง โ ช คได้รับเงินท อ ง จากตัวเลขได้ปลดหนี้สิน ตามใจที่ท่านหวังอีกด้วย ทั้ง 4 ร าศีที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ในอดีตที่ผ่านมา จะลำบากมามากมาย แต่นับจากนี้เป็นต้นไป

ด ว งชะต า ของท่านจะดีขึ้นเรื่อย จากนี้จะทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ต้องมีสติอย่ าประมาท ส าธุ

•ร าศีพิจิก•

เป็นบุคคลที่มีอดีตหากแต่จงนำคำสอน จากอดีตที่ผ่านมา ไตร่ตรอง ความรักมีส มหวังบ้าง ผิ ดหวังบ้าง แต่ด ว งของท่านที่เ กิ ด ร าศีพิจิกในช่วงนี้

ท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น จะมีความสุขที่แท้จริงสักที อีกทั้งท่านที่เ กิ ด ร าศีพิจิกจะมีเกณฑ์ถูกร า งวัลใหญ่ เป็นด ว งขาขึ้นของท่าน จะมีเงินท อ งมากกว่าที่เคย

แต่สิ่งสำคัญต้องอย่ าโลภมากลาภจะหายจะต้องมีสติ ในการใช้ชีวิตมากขึ้น หากทำตามนี้ ได้ชีวิตจะยิ่งกว่าดี

•ร าศี ธ นู•

ในช่วงที่ผ่านมา ชีวิตเหมือนจะดี แต่ก็ดีไม่สุดสักที จะมีอุปสรรคบางอย่างตลอด แต่หลังจากนี้ เป็นต้นไปท่านที่เ กิ ดราศี ธ นูจะมีเกณฑ์ได้รับโ ช คลาภอย่างคาดไม่ถึง

จะมีเงินก้อนโต จากตัวเลขไปปลดหนี้สินทั้งหมดได้ เรียกได้ว่าเป็น ร าศีที่ด ว งสวยและด ว ง ร ว ยสุด ร าศีหนึ่ง

•ร าศี ตุ ล ย์•

ในช่วงนี้ จะเป็น ร าศีที่เด่นมาก ในเ รื่ อ งของโ ช คลาภเงินท อ ง การงาน หรือแม้แต่ความรัก แต่ด ว งของท่านมาพร้อม กับความขยันหมั่นเพียร

และท่านที่เ กิ ดราศี ตุ ล ย์นั้นในช่วงนี้ต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ด้านสุ ข ภ า พเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีเกณฑ์ร่ำ ร ว ย จาการถูกร า งวัลใหญ่

โ ช คเข้าข้างท่านแล้ว ฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่าง มีสติ อย่ าประมาท

•เป็นความเชื่ อส่วน บุคคลโปรดใช้วิจ ารณญาณใน การอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *