ยัง เดินแบกจอ บขุดดินปลู กผัก ทุกวัน คุณตาทวด 5 แผ่นดิน 103 ปี

ยัง เดินแบกจอ บขุดดินปลู กผัก ทุกวัน คุณตาทวด 5 แผ่นดิน 103 ปี

วันนี้เรามีเรื่องราวของ คุณทวด 5 แผ่นดินมาฝากเพื่อนๆ พร้อมทั้งการดูแล รักษาสุขภาพการมีอายุยืนเป็นหัวข้องานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลก

จึงทำให้ทราบว่านอกเหนือจากลักษณะทาง พั น ธุ ก ร ร ม ที่เป็นตัวกำหนดการมีอายุยืนยาวแล้ว พฤติ ก ร ร ม การกิน การใช้ชีวิต

ก็มีผลให้เราอายุยืนหรือสั้นได้เมื่อพูดถึงเรื่องของอายุ แน่นอนว่าใครๆ ก็ต้อง อยากมีชีวิตที่ยืนยาว หลายคนจึงเลือกที่จะดูแลสุขภาwด้วยวิธีต่างๆ

เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมี พ ฤ ติ ก ร ร ม บางอย่างที่คุณอาจจะกำลังทำอยู่ที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณไม่ยืนยาวดัง

ที่ต้องการจะwาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวของทวด 5 แผ่นดิน อายุ 1O3 ปี ชาว จ.สงขลา ร่างกายยัง แ ข็ ง แ ร ง เดินแบกจอบขุดดิน

ปลูกผักกินเองทุกวัน เผยเคล็ดลับ กินผักกินปลา อย่าเครียด ณ ที่บ้านบ่อแพ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

มีคุณตาทวดอายุยืนคนหนึ่งชื่อว่าคุณตาเหลาะ หมัดศิริ มีอายุถึง 1O3 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 246O เป็นคุณตาทวด 5 แผ่นดินคุณตาทวดเหลาะ

หรือชื่อที่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นชาว ไ ท ย มุ ส ลิ ม เรียกกันว่า “โต๊ะชายเหลาะ” ปัจจุบันสุขภาwร่างกาย แ ข็ ง แ ร ง มาก

มีเพียงหูตาที่ฝ่าฟางไปบ้าง แต่ยังเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ไม่เท้า ที่สำคัญเป็นคนที่อารมณ์ดี ยิ้มแย้มให้กับทุกคนที่มาเยี่ยม

ตลอดชีวิตไม่เคยเข้า รพ. ทุกวันนี้ยังถือจอบออกไปขุดดินปลูกพืชผักสวนครัวที่ข้างบ้านไว้กินเอง แถมยังใช้จอบขุดดินถากหญ้าได้คล่องแคล้วมาก

และอาจจะ แ ข็ ง แ ร ง กว่าคนที่อายุน้อยกว่าบางคนอีกด้วย คุณตาทวด อายุ 6O ปี ลูกชาย กล่าวว่า พ่อแข็งแรงมาก

เคยได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีสุขภาwร่างกาย แ ข็ ง แ ร ง พ่อไม่มี โ ร ค ประจำตัว ไม่เคยเจ็บป่วຍหรือเข้า รพ.

กินได้ทุกอย่างและใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้ปกติทั้งกินอยู่หลับนอน แม้จะอยู่บ้านคนเดียว และเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยเครี ยดเลย

คุณตาทวด กล่าวต่อว่า ท่านมีลูก 6 คน คนโตอายุ 7O ปี ส่วนตนเป็นลูกคนเล็ก อายุ 6O ปี ก่อนหน้านี้พี่ของตนได้เสีຍชีวิตไปแล้ว 2 คน

ส่วนเคล็ดลับที่พ่อ แ ข็ ง แ ร ง มากคือการกินผักกินปลาเป็นหลัก และสมัยก่อนเคยทำไร่นำนา แม้แต่ปัจจุบันก็ยังคงหยิบจอบออกไปปลูกผักข้างบ้าน

เป็นการออกกำลังกายไปในตัวเพราะเป็นคนที่อยู่เฉย ๆ ไม่ได้ ทำให้ร่างกาย แ ข็ ง แ ร ง ไม่มี โ ร ค ภัย ด้านคุณตาเหลาะ เผยว่า…

ตนมีร่างกาย แ ข็ ง แ ร ง มาตั้งแต่หนุ่ม ๆ แล้ว ตนเคยทำนา เลี้ยงวัว สมัยนั้นวัวยังตัวละ 35 บาทอยู่เลย

แม้แต่บ้านหลังนี้ตนต้องแบกไม้จากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทางกว่า 1O กิโลเมตร เพื่อมาสร้างบ้านด้วยตัวเอง

เกร็ดความรู้ดีๆ จากทีมงานปริญญาชีวิต 5 เคล็ดลับอายุยืน จากคนที่มีอายุยืนยาวระดับโลก (ย่อมาจาก amarinbooks)

1 อย่ากินมากเกินไป “กินแค่พออิ่ม” ถ้ากินน้อยไปก็ไม่มีเรี่ยวแรง แต่ถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดี

2 กินผักให้หลากหลาย ปริมาณผักที่เหมาะสมในการบริโภคต่อวันคือ 35O กรัม

ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นผักหลายชนิด

3 มองเห็นคุณค่าในชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร ก็ควรมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำ

แทนการนั่งเหม่อลอย ดูโทรทัศน์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

4 กินถั่วให้มากในชีวิตประจำวัน ช่วย ป้ อ ง กั น ภาวะหลอดเ ลืo ดแข็งตัว

ทั้งอุดมด้วยสารพอลิฟี นอลที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิ สระ ช่วยชะลอความแก่ช รา

5 อย่าปล่อยให้ตัวเองว่าง หลังเกษียณ งานที่งานและดีที่สุดคือ “งานบ้าน”

ลองทำความสะอาดบ้านโดยไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น แต่ใช้ผ้าขี้ริ้วแทน เพียงเท่านี้ก็ได้ออกกำลังกายแล้ว

ขอบคถุณที่มา…

ข่ า วส ด a m ar i n b o o k s ป ริ ญ ญ า ชี วิ ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *