หม อช้างเผยปีเฮง 64 ปี ฉลู ทำยังไงให้ชะตามีเกณฑ์ ร ว ย

หม อช้างเผยปีเฮง 64 ปี ฉลู ทำยังไงให้ชะตามีเกณฑ์ ร ว ย

รู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับหมอช้าง พอเริ่มต้นปี 2564 ใครๆ ก็พูดถึงเเต่ปีที่ชงกับปีฉลู เรามาพูดถึงปีเฮงที่ถูกกับปีฉลูทองกันบ้า

ว่ามีปีนักษัตรไหนบ้าง หมอช้าง ทศ พร ศรีตุลา หมอดูชื่อดังผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็พรั่งพรู พร้อมเทคนิคเเก้เค ล็ดอ ย่ างง่ายๆ

สำหรับคนที่เ กิ ดในปีชง ด้วย

ปีนักษัตรที่ดีสำหรับปีฉลูนี้มีอยู่ 3 ปีด้วยกัน เเต่สองปีเเรกที่จะดีพอๆ กัน ได้เเก่

ผู้ที่เ กิ ดในปีมะเส็ง (งูเล็ก)

ผู้ที่เ กิ ดในปีระกา (ไก่)

ชี วิตราบรื่น มีตัวช่วยที่ดี มีการขยับขยาย เเต่ปีที่เฮงที่สุดในปี 2564 ฉลูทอง นั่นก็คือ

ผู้ที่เ กิ ดในปีชวด (หนู)

เพราะในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการชง ซึ่งตอนนี้พ้นเเล้ว มีด ว งดาวมงคลอยู่ด้วย ชี วิตจึงได้รับเกื้อหนุน

เริ่มต้นสิ่งใหม่ มีความราบรื่นในชี วิต

ส่วนปีชงในปีฉลูนี้คือ ปีมะเเม (เเพะ)

เป็นเพียงปีนักษัตรเดียวที่ชงนะครับ เเต่มีเจ้าภาพร่วมคือ

ฉลู (วัว) มะโรง (มังกร) เเละจอ (สุนัข)

ซึ่งเป็นเเค่ปีนักษัตรที่ต้องระวังไม่ใช่ชงนะครับ เเต่รอบนี้เป็นรอบชงธาตุดิน

ชงเเล้วอาจจะร ว ยขึ้นดังนั้นอ ย่ างที่บอกครับ ผู้ที่เ กิ ดในปีมะเเม ฉลู มะโรง เเละจอ

ปีชงเเละร่วมชงอาจจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนเเปลงเยอะจริง เเต่มีลุ้นที่จะมี

ข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามา “หลายคนมาถามผมเยอะครับจะเเก้ปีชงอ ย่ างไร วิธีเเก้ง่ายๆ ก็คือไหว้พระ ไปฝากด ว ง

เเต่สำหรับผมต้องมีคุ ณธรรม โดยเฉพาะด้าน

การดูเเลบุพการี นั่นคือการเเก้ชงที่ดีที่สุด เพราะนอกจากเราจะปัดสิ่งไม่ดีจากตัวเราเเล้วต้องปัดตัวพ่อเเม่ด้วย”

ลัคนากับร า ศีเ กิ ดต่างกันอ ย่ างไร

การดูด ว งมันร า ศีที่ใช้หลายอ ย่ าง ดูจากร า ศีซึ่งร า ศีมีดูได้จากวันที่เ กิ ดที่นิยมกัน ส่วนลัคนา

คือการดูร า ศีจากเวลาเ กิ ด เช่นเวลาเ กิ ดไปตรงกับเส้นตั ดกับจุดขอบฟ้าเวลา ไหนอยู่ในร า ศีไหน เเละก็มีร า ศีที่ดูจากพระจันทร์

ช่วงที่เราเ กิ ดพระจันทร์อยู่ตรงไหน เพราะพระจันทร์ก็สามารถบอกด ว งชะตาเราได ด้วยเหมือนกัน เป็นการคำนวณจากจุดที่ดาวประจำร า ศี

ของเราไปอยู่ ณ จุดไหน ดังนั้นการดูด ว งมันไม่ใช่ว่าดูจากร า ศี หรือลัคนาจะละเอียดกว่า สุดท้ายการดูด ว งมันมีองค์ประกอบหลายอ ย่ าง

เข้ามา ซึ่งเข้าใ จยาก เรื่องที่เราคุยกันส่วนมากจึงเป็นเรื่องที่เข้าใ จได้ง่ายหน่อย คือร า ศีจากวันที่เ กิ ด เพราะมันคือปัจจัยภายนอก

เหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งถ้าถามปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ นั่นคือ ‘ด ว ง’ เเต่สิ่งที่เป็น ‘ลัคนา’ ก็คือสิ่งที่อยู่ลึกๆ

ในใ จเรา เช่นความรู้สึกนึกคิด กำลังใ จของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ เปรียบกับลัคนาร า ศีกับการขับรถ ลัคนาก็คือตัวเราเป็นผู้ขับรถอยู่

สามารถบังคับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ หากเมาเราก็ไม่ขับได้ ส่วนร า ศีเ กิ ดคือรถที่อยู่คันข้างๆ อาจจะขับมาชนเรา ซึ่งเราห้ามมันไม่ได้

ว่าอ ย่ ามาชนฉัน การดูด ว งจึงอยๅกให้ดูควบคู่กันไปลัคนากับร า ศี ลัคนาเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอ ย่ างในชี วิต เช่น การดูคู่ครอง

งานจะเป็นอ ย่ างไร เเละพื้นฐานด ว ง เเต่สิ่งที่เรามักคุยกันคือร า ศีจากวันที่เ กิ ด ก็นำมาดูประกอบกันเพื่อทำนาย อนาคตอันใกล้ได้

•เป็ นความเชื่อ ส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญาณใ นการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *