เตรียมลงสมัครใหม่ บัตรคนจน

เตรียมลงสมัครใหม่ บัตรคนจน

นับเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 1 มี.ค. เพจ เราชนะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คนมีบัตรคนจนไม่ถูกใจสิ่งนี้

คลังเตรี ย มทบทวนสิทธิ เปิดลงทะเบี ย นบัตรคนจนรอบให ม่ในปีนี้(ลุ้นหาข้อสรุปหลังจบลงทะเบี ยนเราชนะ มี.ค.)

รวมถึงเพิ่มเกณฑ์-ปรับแผนทบทวนข้อมูลเดิมจะเปิ ดทบทวนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

แต่พบว่ามีการระบ าดรอบใหม่จึงทำให้ต้องชะลอออกไปก่อนโดยค าดว่าหลังจบการลงทะเบี ยนเราชนะเดือนมีนาคม

คลังจะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งกลุ่มเดิมได้สิทธิแล้วรอบนี้ไม่รอด ต้องกลับทบทวนใหม่ ลงใหม่กันทุกคนเพื่ออัพเดทข้อมูล

รวมถึงจะพิจารณาเกณฑ์จากร ายได้ครัวเรือนเป็นหลักสรุปได้คือ รัฐบ าลเตรียมโละบัตรคนจนของเก่า ให้ลงทะเบี ยน

ให ม่หมดทุกคนเพื่ออัพเดทข้อมูล รวมถึงพิจารณาเกณฑ์ร ายได้ร ายครัวเรือนเป็นหลัก ลุ้นสรุป มี.ค. 64 นี้

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *