เลือก 1 อุโมงค์ บอก เส้น ทางชี วิตในอ นาคต

เลือก 1 อุโมงค์ บอก เส้น ทางชี วิตในอ นาคต

1 เส้นทางเงียบสงบ

คุณให้คุณค่ ากับความสงบในทุกด้านของชีวิต คุณสามารถใช้เวลาอยู่คนเดียวได้เป็นเวลานานๆโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

เส้นทางที่คุณชอบคือเส้นทางที่นิ่งและสงบ คุณต้องการที่จะซึมซับบรรย ากาศรอบตัวโดยไม่ถูกครอบงำจากสิ่งใด

คุณมักค้นหาความหมายของทุกสิ่งในชีวิต และคุณใช้ชีวิตอย่ างสุขุม ทั้งในการกระทำและในความคิด

แม้คุณไม่ชอบความวุ่นวายแต่คุณกลับชอบผู้คนด้วยใจจริง คุณให้คุณค่ ากับจริงใจ และผูกพันกับคนที่เข้ามาในชีวิต

อย่ างลึกซึ้ง


2 เส้นทางรื่นรมย์

คุณเป็นนักแสวงหาความสงบ มีความสุขง่ายๆ และพอเพียง คุณมักสบ ายใจมาก ชิล และไม่ชอบอะไรที่กวนใจ

เส้นทางที่คุณต้องการคือทางที่ชัดเจนและรื่นรมย์คุณต้องการที่จะสนุกสนานกับการเดินทางและรู้ว่าคุณกำลังจะเดินไปทางไหน

คุณจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นย ากพอแล้ว และคุณก็ไม่ต้องการจะยุ่งย ากแบบนั้น

คุณเป็นคนที่มั่นคงและดูแลคนที่อยู่รอบข้างคุณเข้ากันได้ดีกับคนอื่นๆ และมองโลกในแง่ของความเป็นจริง

3 เส้นทางผจญภั ย

คุณจะก้าวไปข้างหน้าเสมอแม้จะเป็นเส้นทางที่ยังไม่เคยไปมาก่อน

คุณจะเดินไปก่อนและค่อยรู้ว่าจะพบกับอะไรตามมาทีหลัง เส้นทางที่คุณชอบมักเป็นเส้นทางที่ไม่รู้ว่า

จะเกิ ดอะไรขึ้นและน่าหวาดเสียว เพาะคุณมักถูกดึงดูดเข้าสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ คุณมักไม่ค่อยระมัดระวัง

และใค ่ๆจะรู้ว่าคุณชอบทำตามใจโดยไม่คิดก่อน แต่แปลกที่มันมักเป็นสิ่งที่เวิร์คสำหรับคุณ

คุณเป็นคนที่เป็นธรรมชาติและแสวงหาความตื่นเต้นในชีวิต คุณต้องการใช้เวลาทั้งหมดบนโลกนี้ให้คุ้มค่ าที่สุด

4 เส้นทางสีสัน

คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ ชอบอยู่กับคนอื่นๆ ชอบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ เส้นทางที่คุณต้อง

การคือทางที่มีสีสัน น่าตื่นเต้นและสวยงาม สำหรับคุณแล้วการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายปลายทาง

คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และใฝ่รู้ คุณมักเป็นคนเริ่มต้นการสนทนา และตั้งคำถามต่างๆ มากมาย คุณเป็นคนฉลาดและรอบรู้

มีค ารมคมค ายและอารมณ์ขัน และมักทำให้ผู้คนหัวเราะได้อย่ างมากมาย

•เป็นคว ามเชื่อ ส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

y i n d e e y i n d e e .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *