ตัวเลขสุดท้ายของ บัตรประชาชน บอกอะไรได้หลายอย่าง

ตัวเลขสุดท้ายของ บัตรประชาชน บอกอะไรได้หลายอย่าง

เลข 1

เป็นคนที่มีลักษณะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะแสดงออ กมา เป็นตัวของตัวเองสูง และมีความเป็นผู้นำสูงมาก

ทำอะไรจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่ างรวดเร็ว มักเป็นที่ปรึกษาให้ผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ แต่ในทางกลับกันปัญหา

ของตัวเองนั้นช่างย ากอยู่เสมอ เป็นพวกไม่ยอมก้มหัวให้ใคร แต่ถ้าในเรื่องความรักแล้วคุณจะเป็นคนที่ยอมทุ่มเททุกอย่ างเพื่อคนที่คุณรักได้

เลข 2

คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูง เป็นคนที่ได้รับความรักความอบอุ่นจากคนรอบข้างและครอบครัวอยู่เสมอ ในบางครั้งคนมัก

ข า ดความเด็ดข า ดในตัวเอง และข า ดความมั่นใจในตัวเองอยู่บ่อยครั้ง คุณเป็นคน ที่เกลี ยดการอยู่คนเดียวหาคนจะลงทุนทำธุรกิจ

ถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าการทำคนเดีย คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากกับเพื่อนตรงข้ามและเป็นที่รักของเพื่อนฝูง ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กได้ว่า

หากจะทำงานสำเร็จโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกันกับคู่ของตนเอง ในวัยกลางคนจะมีความสุขกับครอบครัว และมีฐานะที่ดีมีความสบาย

เลข 3

แสดงถึงความทุ ก ข์ใจ มักมีปัญหาเรื่องต่างๆเข้ามาอยู่เสมอ หักคุณมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ ก ข์ใจ และส่ งผลถึงกายอยู่เสมอคุณ

จะต้องเพิ่มการเอาใจใส่ในคู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม สิ่งที่คุณควรระวังมักจะมีปัญหากับบุคคลที่สามที่เข้ามาสร้างความ แต ก แย ก

ในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าคุณคิดจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรร่วมหุ้นหรือไว้ใจในบริวารของคุณ

อย่ าทำตัวเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนทำให้ตัวคุณเองนั้นเป็นทุ ก ข์หากคุณจะช่วยเหลือใครหรือจะหวังผลตอบแทน

จากใครนั้นช่างย ากเย็นเหลือเกิน เพราะหมายเลข 3 นี้เป็นเลขของผู้ให้อย่ างเดียว แต่เมื่อปัญหาพ้นไปได้

อีกไม่นานคุณจะพบกับความสุขความสบายซึ่งเกิดขึ้นกับคุณและครอบครัว

เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า

‘แม่ทัพ’ ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอ กน่ะแต่หมายเลข 4เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่

ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพื่อนตรงข้ามหลงรัก

และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน

หากอ ดทนไม่สนใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้ร ว ยใจสบายกายอย่ างแน่นอน

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับคนทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่

ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองย ามเดือ ดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมากเพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุ ก ข์ใจ

อยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ ของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอ กสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง

แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัย

บุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดกาล

เลข 6

แสดงถึงคนที่มีสิ่งดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ ‘เงา’

ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเองและมีจิตสัมผัสเหนือธรรมช าติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง

ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไร ก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอ ก

ถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัวไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอ ดได้เสมอ

จะมีความสุขในบั้นปลาย

เลข 7

อย่ าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลข ที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า

เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3

เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง

แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่ งลาภผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น

และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ

รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลืออย่ าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก อย่ าสนุกจนลืมครอบครัว

แล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดี เป็นที่พอใจของครอบครัวมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย าย จะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผย

แพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครได้หมายเลข 9 จะ เป็นผู้อ ยู่เหนื อลิ ขิตส วรร ค์

จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

•เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณใน การอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

e – y h a n g w a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *