งบ สหรัฐ เยียวยา 85 ล้านล้าน

งบ สหรัฐ เยียวยา 85 ล้านล้าน

The relief package – the third in the US since the start of the pandemic – envisages one-off payments worth $1,400 to be sent to most Americans. Mr Biden said such payments could start being distributed later this month. Republicans say the plan is too costly. Some Democrats have also voiced criticism of certain provisions and the party’s leadership was forced to make a number of compromises, notably the lowering of federal unemployment benefit from $400 to $300 a week. The benefit will be extended until 6 September under the plan. REUTERS

ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ ประชุม งบประมาณเยีนยวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 วันที่ 7 มี.ค. ถึงความคืบหน้าการพิจารณา

ร่างกฎหมายงบประมาณเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 85 ล้านล้านบาท ของ

U.S. Senator Kyrsten Sinema (D-AZ) gives a “thumbs down” vote on raising the federal minimum wage to $15, in Washington, U.S. March 5, 2021 in this still image taken from a video. Picture taken March 5, 2021. Senate TV/REUTERS TV via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เวลานานกว่า 27 ชั่วโมงล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติที่คะแนน 50 เสียงต่อ 49 เสียง

เห็นชอบให้ผ่านร่างดังกล่าว ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างงบประมาณฉบับนี้อีกครั้งในวันอังคารที่ 9 มี.ค.

ซึ่งคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบได้ไม่ยาก เนื่องจากสภาล่างมีเสียงข้างมากเป็นพรรคเดโมแครต สำหรับงบประมาณเยียวยาของนายไบเดน

จะจัดสรรเงินราว 10.6 ล้านล้านบาทแก่รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อนำไปบริหารจัดการแผนโควิด-19 อีก 3.9 ล้านล้านบาทจะนำไป

File Photo: The so-called American Rescue Plan allocates $350bn to state and local governments, and some $130bn to schools. It would also provide $49bn for expanded Covid-19 testing and research, as well as $14bn for vaccine distribution. The $1,400 stimulus cheques will be quickly phased out for those with higher incomes – at $75,000 for a single person and for couples making more than $150,000. REUTERS

ช่วยเหลือสถานศึกษา 1.49 ล้านล้านบาทจะใช้ในการตรวจหาเชื้อและโครงการวิจัยเชื้อไวรัสมรณะ 427,000 ล้านบาท

จะใช้ในโครงการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากนี้จะมีการแจกเช็คเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจราว 42,000 บาทแก่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่

ทั้งยังรวมงบฯ ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กอีก 763,000 ล้านบาท สายการบิน 458,000 ล้านบาท และสนามบิน 244,000 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *