ร่วมอนุโมทนาบุญเอกชัย ศรีวิชัย ปล งผมบ วช

ร่วมอนุโมทนาบุญเอกชัย ศรีวิชัย ปล งผมบ วช

ชาวโซเชียล ร้วมอนุโมทนาบุญ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่วัดท่าแค หมู่ 1 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เอกชัย ศรีวิชัย

หรือนายบุญรอบ ศรีวิชัย อายุ 58 ปี นักร้อง นักแสดงและผู้กับกำหนัง ชื่อดัง ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่าย

โดยมีคุณแม่เรียง ศรีวิชัย อายุ 82 ปี มารดา นั่งรถเข็น เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วย ญาติพี่น้องที่สนิท เหล่าศิลปิน ประกอบด้วย เจนนี่

ได้หมดถ้าสดชื่น บอส วงกลม ไพศาล ขุนหนู พระเอกจาก เรื่องสะพานรักสารสิน แอม ซีทู ยาว นาโยง โทง ทองแดง

ตลอดจนบรรดาแม่ยกที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ในช่วงเช้าพิธีเริ่มจากแม่เรียง มารดาของเอกชัย ปรงผมให้

ต่อด้วยญาติๆและแม่ยก เข้าแถวร่วมปลงผมกันอย่างคับคั่ง จากนั้นเอกชัย เปลี่ยนชุดนาคเข้าสู่พิธีแก้บนหน้ารูปเหมือนพ่อขุนศรัทธา

ต้นกำเนิดมโนราห์ ที่ประชาชนทางภาคใต้ให้ความเคารพและศรัทธา ขึ้นชื่อ ลือ เลื่อ งที่ศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่ศาลาประดิษฐานรูปเหมือนภายในวัดท่าแค

จนเป็นที่มาของการที่เอกชัยได้บนบานศาลกล่าวต่อหน้ารูปเหมือน พ่อขุนศรัทธา โดยขอให้แม่เรียง ซึ่งเป็นมารดาที่ไม่สบายหนักก่อนหน้านี้

หากแม่เรียงมีอาการดีขึ้น เอกชัยจะอุปสมบทให้กับพ่อขุน ศรัทธา ซึ่งล่าสุดแม่เรียงมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ เอกชัย จึงเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อ

การแก้บนดังกล่าว จากนั้นเริ่มจัดขบวนแห่นาคเวียนรอบ โบสถ์ 3 รอบ สร้างความสนุกสนานให้กับเหล่าญาติและแม่ยก สร้างความปลื้มปิติกัน

อย่างทั่วหน้า เอกชัย ศรีวิชัย บวชสำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ มีพระครูสุตธรรมวิภัชอนันต์ เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยเอกชัย ได้รับฉาย าว่า

กิตติสาโร แปลว่า ผู้มีเกียรติเป็นสาระ นอกจากนั้นพิธีบวชแก้บน ของเอกชัยในครั้งนี้ได้มี เด็กชายธนกฤษ คงเขียว อายุ 9 ขวบ หรือที่รู้จักกันใน

นามนโนราห์กฤษ หลานบุญธรรมที่ เอกชัย ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดู ร่วมบวชเณร เพื่อเป็นการแก้บนให้กับย่าเรียงเช่นเดียวกัน ซึ่งจะบวช

เป็นเวลา 3 วัน กำหนดลาสิขาบทวันที่ 11 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *