May 28, 2022

อุตุเตือนพื้นที่ สีแดง ฝนถล่ม หนัก

วันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธื กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่าง 12 มี.ค. – 18 มีค. 2564

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 12 18 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัว ในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 12 – 14 มี.ค. 64อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวใน

ตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 12 18 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

36-40 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 12 – 18 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

33-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออก

ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 12 – 18 มี.ค. 64

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

33-38 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณทัี่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published.