May 25, 2022

ผู้ที่โชคดี เกิด 4 ราศี ปี วัว ทอง มีโช ค ตลอดปี 64

เม ถุน 15 มิ.ย. – 16 ก.ค.

ร าศีเมถุน ข่าวดีคุณคือคุณเป็นร าศีพ้นเคร าะห์แล้ว ร าศีจัดหนักมา 2-3 ปี เจอทั้งพระเสาร์ พระราหู ดาวร้ ายๆ

ย้ ายออกไป ปี 64 นี้ภาษาด วงเหมือนยกภูเขาออกจากอก อะไรที่เป็นทุ กข์โศ กเสี ยใจผิดหวัง การถูกหลอก ถูกโก ง

พ้นหมดเลย แถมพอเข้าเดือน มี.ค. เม.ย. จะเป็นร าศีแห่งความก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โอกาสเรื่องครอบครัว

ใครอยู่ในวัยทำงาน อย ากเริ่มต้นชีวิต อย ากหมั้นหมายมีลู กมีบุตร ลุยได้เลยในปีนี้ ใครรู้สึกว่าทำอะไรซ้ำๆ ซากๆ

มานาน อย ากเป็นเจ้าของธุรกิจปีนี้มีความก้าวหน้าและงานเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มนุษย์เงิ นเดือนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

หรือใครทำร้านค้ าอยู่ก็อาจมีการขยับขย าย มีสินค้ าให ม่ๆ มีสาขาให ม่ๆ มาเพิ่ม แต่ย้ำว่าคนด วงดีไม่ใช่สบายๆ

นั่งกินนอนกินนะ คนด วงดีคือคนมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นแต่คนประสบความสำเร็จคือคนเอาตัวเองไปหาโอกาสนั้น

ด วงบอกโอกาสความสำเร็จเรากำหนดเอง ปี 64 ข่าวดีรออยู่เพียบ เจ้านายเห็นความสามารถแต่ต้องลงมือทำจริงๆ”

มี น 15 มี.ค.-13 เม.ย.

ข่าวดีชาวร าศีมีน คือเป็นร าศีที่มีโช คมากที่สุดในปี 64 อะไรที่ไม่ได้ก็จะได้ อะไรที่เคยซื้อบนแล้วออกล่างบางทีไป

ซื้อปลาหมึกแล้วหล่นข้างล่าง จากที่เฉียดไปตัวนึงจะทันทีเลย คนมีโช คอย่ าคิดเรื่องลอตเตอรี่รางวัลอย่ างเดียว

งานที่คิดว่าจะได้ เ งินที่คนยืมไป 5 ปี อยู่ดีๆ จะเด้งมาเลย ลู กค้ าที่เคยวางสายทิ้ง ลองโทรไปให ม่ คนร าศีมีน

ต้องเป้าชีวิตให้สูงขึ้น เพราะคุณจะได้ในสิ่งที่เกินค าด เป็นร าศีที่มีโช คลาภมากที่สุดในปี 2021”

กุ มภ์ 13 ก.พ. – 14 มี.ค.

ข่าวดีร าศีกุมภ์คือ เป็นร าศีที่ด วงดีที่สุดในปี 2564 ธนูเด่นเรื่องเงิ น แต่กุมภ์เอฟวี่ติงจิงกะ เบล กุมไว้ทั้งหมด จะมีการ

เปลี่ยนแปลงให ม่ ให้ดูตั้งแต่ มี.ค. เป็นต้นไป ไม่ใช่ ม.ค. นะ ต้องรอนิดนึง เข้า เม.ย. ปุ๊บ ร าศีกุมภ์ชีวิตให ม่

หมดเลย บ้ านให ม่ รถใ หม่ โอกาสให ม่ๆ สิ่งให ม่ๆ หน้าใ หม่ก็ได้ ถ้าใครอย ากทำหน้าให ม่ ชีวิตเริ่มต้นให ม่

ที่บอกว่าดีมาก เพราะปีที่ผ่านมา ร าศีกุมภ์เสียตังค์เยอะมาก มีแต่เรื่องเสียเ งินเสียทอง แต่ปีให ม่นี้ทุกอย่ างลงตัว

มีร ายได้ หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง”

ธ นู 16 ธ.ค. – 14 ม.ค

“ข่าวดีร าศีธนูคือจะเป็นร าศีที่รวยที่สุดในปี 2564 การเงิ นดีมาก มีแฮชแท็กคือคนรวย 2021 รวย พ้นเคร าะห์

อะไรที่มีปั ญหา หมดไปแล้ว พระเสาร์ พระราหูออกไปแล้ว การเงิ นดีขึ้นมากใครร า ศีธนูเตรียมให้พร้อม ได้รับโอกาส

ความมั่งคั่ง ร่ำรวย แต่เรื่องเงิ นไม่ได้อยู่ดีๆ มาหาเราแล้วรวยนะ เราต้องไปหา เขารอเราอยู่ ธนูดีในเรื่องเงิ น

ถือว่าที่สุดของการเงิ น ถ้าในทางโหราศาสตร์ 30 ปีมาครั้งนึง”

••เป็นคว ามเชื่อ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ รณญาณใน การอ่าน••

ขอบคุณีท่มา…

r u g y i m

Leave a Reply

Your email address will not be published.