แฟนคลับ ได้โชคกับ นุ้ย เชิญยิ้ม

แฟนคลับ ได้โชคกับ นุ้ย เชิญยิ้ม

รู้ผลกันเรียบร้อยแล้ว สำหรับการ ประกาศราง วัลประจำวันที่ 16 มี นาคม 2564

ราง วัลที่ 1 ร างวัลละ 6,000,000 บ าท

890422

เลขห น้า 3 ตัว 2 รางวัล ๆล ะ 4,000 บาท

902 036

เล ขท้าย 3 ตัว 2 รางวั ลๆล ะ 4,000 บาท

256 396

เล ขท้าย 2 ตัว 1 ร างวัลๆ ละ 2,000 บาท

19

ล่าสุดทั้งนี้ได้เข้ากระซิบ พร้อมกับเซียมซีได้จำนวน 3 ไม้เป็นเลข 12, 19, 10

นอกจากนี้แล้วยั งได้เช่าเหรียญฉลอ งเจ้าคณะตำบล เป็นเหรีย ญแช่น้ำมนต์

ของสมเด็จ ธงชัยและ หลวงปู่พัฒน์นค รสวรรค์ กลับไปเพื่อเป็นสิริม งคลกับ ครอบครัว

ขอบคุณที่มา…

s i a m n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *