ผู้เชี่ยวชาญ UN จี้ รัฐบาลไทยปล่อยตัว ผู้ชุมนุมโดย ไม่มีเงื่อนไข

ผู้เชี่ยวชาญ UN จี้ รัฐบาลไทยปล่อยตัว ผู้ชุมนุมโดย ไม่มีเงื่อนไข

สำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชีย หรือ โอเอชซีเอชอาร์ เอเชีย ออกแถลงการณ์กรณีที่คณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทย

ยินยอมให้การชุมนุมที่สันติและปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลการโดยปราศจากเงื่อนไข คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในการชุมนุมที่สันติและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเรียกร้องให้ยุติการสลายการชุมนุมที่สันติ “การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นมาตรการล่าสุด

มีมาตรการร้า ยแ รงมาก่อนหน้านี้ เพื่อมุ่งปราบปรามการชุมนุมที่สันติ และดำเนินคดีกับผู้มีความเห็นต่าง” คณะผู้เชี่ยวชาญกล่าว…“เราขอให้รัฐบาลไทยยินยอมให้นักศึกษา

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และคนอื่นๆ สามารถชุมนุมที่สันติได้ ประชาชนคนไทยควรสามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรี

ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยไม่ถูกดำเนินคดี”คนหลายพันคนเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในกรุงเทพมหานคร เรียกร้องการปฏิรูปรัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์

2 แนว การต่อสู้ ระหว่าง อดีต กับ ปัจจุบัน ต่อสู้ ทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2563 จำนวนผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย 80 คน ในจำนวนนี้ 27 คน ยังถูกควบคุมด้วย

บางคนถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นและชุมนุมอย่างผิดกฎหมายตามกฎหมายอาญา บางคนถูกตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากการใช้บัญชี

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้คนทั่วไปมาร่วมชุมนุม สองคนระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตจากการถูกกล่าวหาว่าป ระทุ ษร้าย สถาบันพระมหาก ษัตริย์ “เรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า

ผู้เข้าร่วมกับชุมนุมที่สันติจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเนื้อหาซึ่งเราเคยแสดงความห่วงกังวลไปแล้ว” คณะผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวเพียงเพราะแสดงออก

ซึ่งเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากเงื่อนไขในทันที เมื่อวันที่ 15 ต.ค. มีการประกาศ “สถานการณ์การฉุกเฉินร้ายแรง” ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เพื่อห้ามมิให้มีการชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ต่อมา ตำรวจมีการใช้กำลัง รวมถึงใช้รถน้ำเพื่อสลายการชุมนุมโดยสงบ “เจ้าหน้าฝ่ายความมั่นคงใช้กำลังอย่างไม่จำเป็นกับผู้ชุมนุมโดยสงบ” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว…

“ความรุนแรงนี้มีแต่สร้างความเสี่ย งให้สถานการณ์บานปลาย เราขอให้รัฐบาลไทยหาทางเจรจาอย่างเปิดเผยและจริงใจกับผู้ชุมนุมที่สันติแทนการพยายามปิดปากพวกเขา”

ผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ประกอบด้วย:

นายเคลมอนต์ วูเล่ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสงบ

ไอรีน คาน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก

แมรี่ ลอว์ลอร์ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ก่อนหน้านี้ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังแถลงผลการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ในไทยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. ในประเด็นการขอสังเกตการณ์การชุมนุมว่า ที่จริงเจ้าหน้าที่สถานทูตสามารถไปสังเกตการณ์การชุมนุมได้ แต่ควรแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบัน

สถานทูตบางแห่ง และหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งแจ้งแล้ว เช่น สถานทูตแคนาดา และสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น..

ขอบคุณที่มา…

ข่าวสด ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *