May 28, 2022

เตรียม เปิดโครงการ เราผูกพัน เยียวยา ข้าราชการ-ลูกจ้าง

นับเป็นโครงการใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจรณาผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง

เตรียมออกโครงการ “เราผูกพัน” สำหรับเยียวยากลุ่มลูกจ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อย หลังจากที่โครงการ

ม.33 เรารักกัน จ่ายเงินงวดแรก ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ

ยังไม่สรุปเรื่องวงเงินที่จะเยียวยารวมทั้งรูปแบบการใช้จ่ายด้วย โดยเบื้องต้นมีข้าราชการกลุ่มดังกล่าว

อยู่ในระบบกว่า 1 ล้านคนก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า

สำหรับหลักการเบื้องต้น ข้าราชการที่ระดับสูง จะไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้เงินเดือนอยู่ จะพิจารณาว่าจะช่วยข้าราชการระดับใด

และวิธีการอย่างไรบ้างต่อไป ซึ่งมีข้าราชการอยู่ทั้งหมดกว่า 1 ล้านคน “ข้อมูลเรามีอยู่หมดแล้ว

เพราะระบบของข้าราชการง่าย ไม่ได้ยาก ข้อมูลมีอยู่ในระบบ ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง

ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ แต่จะทำให้เร็ว”

ขอบคุณที่มา…

ปร ะ ช า ช า ติ ธุ ร กิ จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.