May 21, 2022

สิ่งเหล่านี้ (โหงวเฮ้ง) บนใบหน้าบอกอะไรได้หลา ยอย่าง

วันนี้เราจะพามาดูบทความเกี่ยวกับความเชื่อ โดย อ.สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล ผู้อำนวยการสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต

ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์โหงวเฮ้ง ให้คำอธิบายเรื่องการดูโหงวเฮ้งบนใบหน้าว่า โหงวเฮ้ง คือ การดูส่วนประกอบบนใบหน้า 5 จุด

ซึ่งประกอบด้วย หู ตา จมูก ปาก และหน้าผากค่ะ

โ หงวเฮ้ง หน้าผา ก และข มับ

ผู้หญิงที่มีขมับเต็มหน้าผากกว้างสดใส โดยมากจะมีชีวิตที่ดี ได้สามีที่สูงกว่าตัวเอง ชีวิตสุขสบาย

หรือเป็นผู้ที่ขยันทำมาหากิน แล้วมีชีวิตราบรื่นมีสุข รุ่งโรจน์หน้าที่การงาน

โหงว เฮ้ งหน้ าผาก

คนหน้าผากสูง เป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ วิสัยทัศน์กว้างไกล หากมีหน้าผากกว้าง

ครอบครัวอุดมสมบูรณ์เลี้ยงดูดีมีความสุขสบาย

โ หง วเฮ้ง ขมับ

สำหรับเรื่องคู่ครองนั้น ต้องดูที่บริเวณหน้าผากและขมับ เพราะจะบอกได้ว่าคู่ครองจะดูแลเราดีแค่ไหน

แบ่งได้ 3 ระดับดังนี้

หน้าผาก แคบ แ ละบุบ ต้องพึ่งพาลำ แข้ งตัวเอง หาเลี้ยง ตัวเองเสี ยเป็นส่ว นใหญ่

ขมับกว้าง แต่บุบเข้าไปบ้าง ถ้ามีหน้าผากแบบนี้ สามีดูแลดีระดับปานกลาง ไ ม่หรูหราแต่อยู่สบาย กินอิ่มนอนหลับทุกคืน

หน้าผากเต็ม กว้าง อิ่มเอิบ หน้ากลม หน้าผากกว้างถือว่าเป็นโหงวเฮ้งที่ดี สามีร่ำรวย ดูแลอย่างสุขสบาย เอาอ กเอาใ จ

โห งวเ ฮ้ง ตา

ลักษณะของดวงตา สามารถบ่งบอกได้เช่นกันว่า ชีวิตคู่ จะเป็นอย่างไร ตาขาวต้องขาวสดใส ตาดำต้องดำเป็นนิลมีประกาย

รูปลักษณ์ในดวงตาก็บ่งบอกถึงชีวิตคู่ได้เช่นกัน หากสาว ๆ มีดวงตาโปนเหมือนปลาทอง อาจส่งผลให้เป็นคนอาภั พความรัก

วิธีแก้ สาวที่มีดวงตาโปนเหมือนปลาทอง โหงวเฮ้ง ดวงตา อาจจะไ ม่ดี แต่สามารถแ ก้ไขได้ โดยแต่งงานอายุ 30 ปีขึ้นไป

เลือกแต่งงานกับพ่อหม้า ย และให้แต่งงานกับคนที่อายุห่างจากเราเกิน 1 รอบ

โห งวเ ฮ้ง จมู ก

จมูกตวามความเ ชื่อของคนจีน เรียกว่าเป็นจุดรับทรัพย์บนใบหน้า จมูกคนเราถ้าให้ดี เนื้อปลายจมูกต้องกลมใหญ่

เนื้อหนา ปีกจมูกต้องสัดส่วนได้รูป เวลามองหน้าตรงต้องไ ม่เห็นรูจมูกถึงจะเรียกว่าดี เก็บทรัพย์สินเงินทองอยู่ค่ะ

โห งวเฮ้ ง ป าก

ว่ากันด้วยเรื่อง ปาก ปากตามโหงวเฮ้ง หมายถึง การทำมาหากิน รูปปากที่ดีต้องใหญ่ ผู้หญิงมีริมฝีปากอิ่ม ถือว่าดี

เพราะเชื่ อว่า เมื่อปากใหญ่ ก็คือ กินเหยื่ อคำใหญ่ๆ หาเงินเก่ง เจรจาเก่ง โน้มน้าวจิตใ จคนให้คล้อยตามง่าย ๆ

แต่ก็ไ ม่ควรกว้างเกินไป และต้องดูสัดส่วนบนใบหน้าด้วย ปากรูปกระจับ ลักษณะของปากคือโหงวเฮ้งดี โน้มน้าวจิตใ จคนเก่ง

ปากสี่เหลี่ยม เป็นลักษณะที่ดีมาก ต้องคล้ายกับปากวัว ปากม้า เป็นคนจะรักษาคำพูด คำไหน คำนั้น พูดคำตอบคำ

แต่จริงใ จ ริมฝีปากที่ดี คือ ริมฝีปากล่างกับบนต้องอิ่มพอ ๆ กัน

โห งว เฮ้ง คิ้ ว

คิ้วธรรมชาติก่อนแต่งทรงคิ้ว อย่างแรกคิ้วผู้หญิงควรนุ่มนวล อ่อนหวาน ผู้หญิงคนไหนคิ้วหนา เป็นคนที่ชอบไปลุยงาน

ออกไปทำงานติดต่อประสานงานที่ต่าง ๆ

โห ง วเฮ้ง แก้ ม

แก้มอิ่มเอิบ เต็มไปถึงคาง แบบนั้นเรียกว่า แก้มคุณหญิงคุณนาย เป็นลักษณะโหวงเฮ้งที่ดี

โห งว เฮ้ง หู

ขอบหูใหญ่หนา ซึ่งใบหูนี้สามารถบอกถึงเรื่องชีวิตในวัยเด็กว่าเป็นอย่างไร ติ่งหู จะเป็นการทำนายได้ว่าลูกหลานจะกตัญญู

หรือไ ม่ เช่น ใบหูใหญ่ยาวอายุยืน เนื้อที่ติ่งหูเยอะมีทรัพย์สินเงินทอง ลูกหลานดูแลเลี้ยงดู หากมีใบหูเล็กติ่งหูสั้นสีคล้ำ

มีเนื้อที่ติ่งหูน้อย อายุสั้น มีชีวิตลำบา ก ข้นแค้ น หากินไ ม่สุขสบาย

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ ารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

g o o d w i l lc l i n i c t h a i la n d

Leave a Reply

Your email address will not be published.