May 27, 2022

คุณชอบกุญแจดอกไหน ลองเลือกแล้วมาดูผลทำนายกัน

ดอกที่ 1

กุญแจอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด สำหรับคนที่เลือกกุญแจอันนี้

คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต ชอบคิดวิเครา ะห์สิ่งต่างๆ เป็นคนดี มีน้ำใจ

มีความเมตตาต่อคนรอบข้าง แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ตาม คุณเป็นคน

ที่ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆ ในบ างครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้ าง

แต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใคร โดยลักษณะนิสัยภายนอกของคุณจะ

เป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา การพูดจาในบ างครั้งอาจจะไม่ทันคิด

แต่ก็ไม่เคยคิดร้ ยกับใครด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด คุณมักจะแสดงออก

ให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อย บ างครั้งก็แกล้งทำเป็นไม่รู้

แท้จริงแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความรู้สึก

นึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ

ดอกที่ 2

คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ ชอบในเรื่องของความมั่นคง

เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่น

คุณเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวมากมาย และเก็บความลับนั้นไว้

เป็นอย่ างดีแม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะดูเป็นคนซื่อๆก็ตาม

แต่ด้วยความซื่อของคุณนี่แหละทำให้ใครหลายคนที่อยู่ใกล้คน

รู้สึกอบอุ่นใจ คุณเป็นคนที่มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง

เสมอ คุณไม่สนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากที่ใดเขาจะดีหรือไม่ดี

อย่ างไร คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ

ดอกที่ 3

คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ างที่ผ่านเข้ามา

ในชีวิตและชอบที่จะวางแผนทั้งเรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่

โดยสำหรับในที่ทำงานคุณเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว

เพียงแต่เป็นคนที่ขี้อาย ไม่ชอบแสดงออกต่อหน้าคนอื่นลักษณะนิสัย

ของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูดคิดอย่ างไร

ก็พูดออกไปอย่ างนั้น แต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาด

จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำให้ใครเดื อ ดร้อ นและไม่ทำให้ตัวเองเดือ ดร้อ น

แม้ว่าจะเป็นคนอย่ างนั้น แต่ขอบอกว่า ถ้าหากคุณได้อยู่ใกล้ใครที่เป็น

เพื่อนสนิทแล้วล่ะก็บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุกสนาน ใช้ชีวิตแบบเต็มที่

ดอกที่ 4

คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิดในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ เวลา

จะคิดจะทำอะไรจะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ

และมักจะทำตามแฟนของตัวเองแบบเป๊ะๆคุณไม่เ ชื่อใจอะไรใครง่ายๆ คุณเชื่ อ

ในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปากและต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นหากมีเรื่องไหน

ที่คุณคิดว่ามันไม่จริงคุณเป็นคนที่ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่ าในเวลาของตัวเองและ

ของคนอื่นเสมอคุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง ไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อย

คุณมีวุฒิภาวะในการตั ดสินใจมีสติ คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะลงมือทำอะไร

•เป็น ความเ ชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญา ณในการอ่ าน•

ขอบคุณที่มา…

t a i n i s a i

Leave a Reply

Your email address will not be published.