May 22, 2022

เตรียม ขย าย พรก.ฉุ กเฉิ น สง กรานต์ งด เล่นน้ำ

นับเป็นข่าวที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

ล่าสุด ที่ทำเนียบรั ฐบ าล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม

เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแ พร่(ศบค.) ชุดใหญ่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้

จะมีการขย ายเวลาต่ออายุพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค. โดยนายกรั ฐมนตรี

กล่าวก่อนการประชุม ว่า สถานการณ์การแพ ร่cv ของไทยในขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

สามารถควบคุมการแพร่ในร ายพื้นที่ได้โดยเร็ว แต่ได้กำชับให้ติดตามการควบคุมอย่ างใกล้ชิด ส่วนเรื่องวัคซีน ทราบกันดีว่า

ได้มีการนำเข้าวัคซีน 2 ช นิดเข้ามา ทยอยฉีดให้กับประชาช น รวมถึงคณะรั ฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

จากนี้ได้มีการเตรียมวางแผนและหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะจัดหาและฉีดวัคซีนในขั้นต่อไปอย่ างไร

ทั้งนี้ก่อนประชุม ก่อนการประชุม นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวก่อนร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์cv(ศบค.)

ถึงการพิจารณาผ่อนปรนคนเข้าประเทศจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ว่า ขณะนี้คณะกร ร มการควบคุมโร คติดต่อแห่งชาติ

มีมติออกมาแล้วแต่ต้องรอดูที่ประชุม พิจารณาก่อนเพราะเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุ กเฉิ นจะต้องผ่านการเห็นชอบจากศบค.

ก่อนและขณะนี้อยู่ในช่วงก้ำกึ่งระหว่างการพิจารณาผ่อนคลายการเข้าประเทศและการระบ าดของคลัสเตอร์ให ม่ตลาดบ างแค

ว่าจะให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากัน ทั้งนี้ยังมีข้อกังวลในเรื่องของการติดตามตัวผู้ติดcvที่กระทรวงสาธารณสุขยังช้าอยู่ก้าวนึงนั้น

นายสาธิตยืนยันว่า มีการติดตามตัวได้มากกว่าร้อยล ะ 90 ควบคู่ไปกับการตรวจเชิงรุก แต่หากสามารถควบคุมได้ภายใน 14 วัน

ก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสิ่งตนมั่นใจมากที่สุดคือมาตราการเชิงพื้นที่ ส่วนข้อกังวลการผ่อนคลายมาตราการสงกรานต์

ขอให้คงมาตรการเดิมระมัดระวัง แม้จะมีการเริ่มฉีดวีคซีนแต่ไม่ได้มีการการันตีว่าจะหยุดการแพร่ระบ าดระลอก 3 ได้

โดยหากสามารถควบคุมการแพ ร่ให้เหลือน้อยควบคู่ไปกับการฉี ดวั คซี น แต่ยังต้องประเมินร ายพื้นที่ว่าจะผ่อนคลาย

ได้มากน้อยแค่ไหน นายสาธิต กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันการผ่อนคลายมาตราการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะช่วยกระตุ้นเศรษ ฐกิจ

และจังหวัดต่างๆ ก็มีคนเดินทางไปเที่ยวจำนวนมากอย่ างเช่ นที่จ.ระยอง และเชื่อว่าหากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

และไม่กระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเศร ษฐกิจก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวก่อนการประชุม โดยย้ำว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการเสนอให้เล่นสงกรานต์ได้ แต่ไม่มีการรดน้ำปะแป้ง

อย่ างไรก็ตามต้องรอฟังการแถลงร ายละเอียดหลังการประชุมอีกครั้ง

ขอบคุณที่มา…

t h a i l a n d s t a c k

Leave a Reply

Your email address will not be published.